Archiv: !

27.4. - 30.4. 2020

6.A

27.4. – 30.4. UČIVO PRO ŽÁKY 6.A

Opět vás po týdnu zdravím a připravila jsem další úkoly, které jistě všichni řádně plníte.

 ČESKÝ JAZYK

Procvičování nové látky – slovesa (CO OSOBY, ZVÍŘATA, VĚCI DĚLAJÍ)

Str. 38

Cvičení : 5, 6, 7, a b, 8, 9 a b c

 Str. 76 „Knížka – můj dobrý kamarád“

 

cvičení a – odpovědi na otázky

další úkol – vypiš z vlastní knihovny alespoň 5 knih – jejich názvy a autora

 

čtení

str. 50 – 52 „Pohádka ze scénáře“

Přečtete si celý scénář.

Přečtěte si scénář po jednotlivých rolích (babička, Malá mořská víla)

Tato pohádka byla i zfilmovaná. Možná jste jí v televizi viděli. V hlavní roli s Miroslavou Šafránkovou.

Také pohádka vznikla v Disney studiu. Podívej se.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek

 

Str. 49 – 51

U příkladů kde je napsaná zkouška jí udělejte (zkouška se počítá vždy opačně – u příkladů na sčítání se odčítá, u odčítání se při zkoušce sčítá).

 Cvičení 16 – nejprve příklady vypočítejte, teprve potom čísla porovnávejte.

 

 Na stránkách 49 - 51 vypočítat i slovní úlohy. POZOR!!!! Pokud jsou ve slovní úloze m, kg, KČ musí se objevit i v zápisu, ve výpočtu, odpovědi.

 

 Dělení se zbytkem

 

Str. 70

PŘÍRODOPIS

Hmyz ve vodách a kolem nich

Potápník vroubený

 

Brouk, žije ve stojatých vodách.

 Komár pisklavý

Samečkové se živý šťávou z květů, samičky sají krev a mohou přenášet různé nemoci. Larvy se vyvíjí ve vodě.

 

Vážka ploská

Létá v létě kolem vod a chytá hmyz. Larvy i dospělé vážky jsou dravé.

 Hmyz v domácnosti

Žije v domácnostech, kde nachází dostatek potravy, znehodnocuje potraviny, látky, kožešiny.

 

Mnoho druhů hmyzu cizopasí na člověku, zvířatech. Saje jim krev a přenáší některé nakažlivé nemoci.

 Moucha domácí

Živý se tekutou potravou – saje šťávu na potravinách a ta se pak kazí. Na svých nohou přenáší bakterie – původce mnoha nemocí.

Blecha psí

Cizopasí na psech, kočkách a jiných zvířatech. Může sát i krev člověka.

 Veš dětská

Cizopasí ve vlasech dětí i dospělých. Samice klade vajíčka a lepí je na vlasy. Vajíčka – hnidy. Když má člověk vši, svědí ho hlava. Vši se živí lidskou krví. Vši i hnidy se ničí chemicky – šampon na vši.

 Mol šatní

Drobný motýl. Housenky molů požírají látky z přírodních materiálů, hlavně vlnu.

Zavíječ moučný

Samička klade vajíčka hlavně do mouky a moučných výrobků. Housenky tkají látku – v napadené potravině plno pavučin.

 Mravenci

Putují do bytů za potravou – drobky, krystalky cukru. V panelových domech se často vyskytuje Mravenec faraon.

 Otázky a úkoly.

1.       Napiš hmyz, který žije u vody.

2.       Který hmyz žijící u vody saje krev člověka?

3.       Který vodní hmyz je dravec?

4.       Kde cizopasí veš dětská a čím se živí?

5.       Jak se nazývají vajíčka vši dětské?

6.       Který hmyz škodí v našich šatnících?

7.       Který hmyz škodí ve spížích?

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 

 Vzdělání

Právo na vzdělání má každý občan. Dřív tomu tak nebylo. Za vzdělání se platilo, školu mohly navštěvovat jen děti bohatých rodičů. Ve středověku uměli číst a psát jenom někteří panovníci. Vzdělání zajišťovala církev.

 

Dnes se vzdělání získává ve školách.

Základní vzdělání – získává se na základních školách a připravuje občana pro život. Základní dovednosti jsou čtení, psaní, počítání.

Středoškolské vzdělání – připravuje žáky pro určité profese (zaměstnání) i další studium.

Vysokoškolské vzdělání – připravuje na velmi náročné profese (lékař, vědec, učitel, právník, konstruktér).

 Otázky a úkoly:

 

1.       Seřaď úrovně vzdělání od nejnižšího po nejvyšší: vysokoškolské vzdělání, základní vzdělání, středoškolské vzdělání.

2.       Kolik let je povinná školní docházka?

3.       Napiš, kam se chceš přihlásit po ukončení základní školy.

4.       Jaké vzdělání musí mít lékař?

PRACOVNÍ ČINNOSTI PRO DĚVČATA

 Tento týden si můžete pro sebe nebo mladší sourozence ušít látkového usínáčka.

 

Budete potřebovat látku, nůžky, jehlu, nitě, vatu, fix, knoflíky, vlnu.

Požádejte maminku nebo babičku o kus látky, může být i staré tričko. Zvlášť na papír (noviny) si obkresli kruh – použít můžeš talířek, větší talíř, hrneček. Podle toho, jak bude tvůj usínáček velký.

Papír si polož na látku a obkresli – POZOR – kruhy musí být dva.

Oba kruhy vystřihni, polož lícem – tou hezkou částí látky k sobě a sešij zadním stehem – učily jste se ho. Nech malou mezeru. Látku obrať, vyplň vatou a díru zašij. Pak už si můžeš usínáčka dozdobit podle sebe. Oči, pusu, nos můžeš nakreslit fixem, nebo použij knoflíčky, šikovnější dívky mohou   obličej vyšít. Z vlny ještě můžete udělat vlásky, nebo paprsky. Určitě vám výroba nezabere moc času, ale udělá radost. Své výrobky můžete vyfotit a poslat mi je na třídní email 6a@specmo.cz

Na třídní email posílejte i splněné a vypracované úkoly. Na telefon školy nebo na třídní email volejte nebo pište, pokud si nebudete s něčím vědět rady, budete chtít poradit, pochlubit se co jste vyrobili, uvařili, upekli, co doma děláte, atd.

 V úterý 28.4. ve středu 29.4. a potom další týden pondělí až středa od 8 do 12 hodin si ve škole s rodiči vyzvedněte hodnocení za třetí čtvrtletí. Při té příležitosti mi odevzdáte všechny vypracované úkoly, abych mohla překontrolovat vaší domácí přípravu a mohla vás upozornit na možné chyby a poradit vám při dalším plnění úkolů. Plnění zadaných úkolů se v určité míře promítne v závěrečném hodnocení – na vysvědčení. Těším se a zdravím. Vaše třídní Martina Čáková.                                  

Německý jazyk:

Téma nakupování - das Einkaufen

Pracovní listy

1. Das Obst  https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nekja_specmo_cz/ES3BeBlD50dOj5LgkqFhhsEB38Mli3TFkB2pdcyGj5OCdQ?e=QNhPcc

2. Das Gemüse https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nekja_specmo_cz/EbVozG9GLUxFufBWUXbAUm4BrvW9E_iXJwx0zQYxs6vMFw?e=RSWQDz

FYZIKA

Pohyby těles- dráha

·       Učebnice str. 26- 29

Napište si jednoduché výpisky ze strany 29- co jsme se naučili a odpovězte na předchozí otázky.

https://www.youtube.com/watch?v=TMRUio-0a6k

 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Dějepis 6.A,B zkus si nakreslit pravěké zvíře a  představit si ,jak a čím bylo uloveno.  

Pracovní činnosti – třída 6.A, B hoši

V tomto týdnu máte za úkol, zapojit se do úklidu domácnosti. Určitě doma máte různé čistící prostředky, takže si zjistěte, který čistící prostředek se na co používá a pusťte se do práce. Pomozte rodičům s úklidem nejen vlastního pokojíčku, ale celé domácnosti. Pozor na bezpečnost při styku s čistícími prostředky. Ať se dílo podaří. Šašková Lenka

 

zeměpis

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZxy463lLPM

 

Určování světových stran v přírodě

 

Zdraví Brunnerová