Archiv: !

27.4. - 30.4. 2020

6.B

     Vyzývám všechny zástupce žáků, aby se dostavili do školy, kde jim bude předán prospěch za období únor a březen (3. čtvrtletí)

Několik žáků si nevyzvedlo práci na tento týden!

Vzhledem k tomu, že nestíháte vypracovat učivo dle harmonogramu, v následujícím týdnu pokračujte v práci zadané v předchozích termínech. Pokud vám není něco jasné, dostavte se do školy, bezpečně probereme osobně.

Čj -  vypracovat zadané pracovní listy – pracovat do listů

     - práce s texty dle zadání v úvodu

     - vypracovat do sešitů vždy jedno cvičení na pravopis (psát datum)

     - u přeložených listů opisovat příklady do sešitů (datum)

Nj – fixace slovní zásoby probraných témat – rodina, škola, město, bydlení, potraviny

      - slovíčka užívaná při mluveném projevu – rozhovoru – kontaktu s jinou osobou (pozdravy)

      - čtení cvičení

      - vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do listů)

M – násobilka, dělení v oboru m. násobilky,

      -  sčítání – odčítání s přechodem více číslic přes základ v oboru do 1 000

      -   G – základní geometrické útvary, jejich konstrukce a značení

      -  vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do lisů)

      - u přeložených listů opisovat příklady do sešitů (datum)

P – živočišné druhy – charakteristika, zástupci,

   -   probraná témata (orientovat se dle vypsaných témat v sešitu)

    - vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do pracovních listů)

FYZIKA

Pohyby těles- dráha

·       Učebnice str. 26- 29

Napište si jednoduché výpisky ze strany 29- co jsme se naučili a odpovězte na předchozí otázky.

https://www.youtube.com/watch?v=TMRUio-0a6k

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Dějepis 6.A,B zkus si nakreslit pravěké zvíře a  představit si ,jak a čím bylo uloveno.

Pracovní činnosti – třída 6.A, B hoši

V tomto týdnu máte za úkol, zapojit se do úklidu domácnosti. Určitě doma máte různé čistící prostředky, takže si zjistěte, který čistící prostředek se na co používá a pusťte se do práce. Pomozte rodičům s úklidem nejen vlastního pokojíčku, ale celé domácnosti. Pozor na bezpečnost při styku s čistícími prostředky. Ať se dílo podaří. Šašková Lenka  

 

zeměpis

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZxy463lLPM

 

Určování světových stran v přírodě

 

Zdraví Brunnerová