Archiv: !

27.4. - 30.4. 2020

7.A

Milí žáčci,

v týdnu od 27. dubna do 30. dubna 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

 

Český jazyk

-       Komunikační a slohová výchova

Palačinky. Nejprve napište recept na sladkou nebo slanou variantu. Popište pracovní postup a uveďte, jakou variantu preferujete vy. Uveďte, zda máte rádi palačinku s marmeládou, čokoládou, tvarohem, masem apod. 

V rámci pracovních činností se pusťte do díla a palačinky připravte pro svoje blízké. J Dobrou chuť!

Příprava palačinek:

http://www.video-recepty.com/jednoduche-palacinky

-       Literární výchova

V čítance na str. 49 – 50 čtěte Kahounovu “Největší nemoc“. Svými slovy popište děj příběhu (místo a čas, kde se odehrál + hlavní postavy).

-       Jazyková výchova

Podstatná jména – rod mužský; vzory podstatných jmen a jejich skloňování. Do sešitu vypracujte cvičení č. 5 a č. 6 z učebnice ČJ na straně 46.

Zopakujte si pádové otázky, vyjmenovaná slova a druhy souhlásek.

Procvičujte rody podstatných jmen: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5880

 

Německý jazyk

Fixace slovní zásoby – téma „Sport“. Omluva – die Entschuldigung. Učebnice strana 24, čtěte a překládejte do češtiny.

Cvičení F, v učebnici na straně 25 – překládejte z němčiny do češtiny
a z češtiny do němčiny.

Opakujte časování slovesa „haben“, „machen“, „spielen“ aj.

Procvičujte číslice:https://www.umimenemecky.cz/pexeso-cisla-1-uroven?source=explicitExercise

 

Matematika

-       Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem. Učebnice matematiky, strana 41, cvičení 8, 9 a 10; strana 42, cvičení 11 a 12.

-       Procvičujte příklady se závorkami – libovolné příklady – písemně
 – např. (32 + 8) : 5 = ; (56 870 – 44 620) : 7 =  ; (64 : 8) . 2 = .

Procvičujte dělení: https://www.umimematiku.cz/cviceni-deleni-jednociferne

-       Geometrie – Obvod trojúhelníku. Učebnice strana 77 a 78, cvičení č. 1 - 4.

 

Přírodopis

-       Souhrnné opakování - ROSTLINY.

-       Botanika str. 44 – pozorně čtěte – „Co jsme se dozvěděli o rostlinách“.

Odpovězte na otázky č. 2 – č. 7, na straně 43.

 

Výtvarná výchova

Dokončete koláž z minulého týdne.

Viz - pokuste se ztvárnit živočichy na jaře - technikou koláže. Nejprve vyhledejte vhodný materiál pro koláž, například s tématikou mláďat zvířat
(z časopisů, fotografií, knih apod.). Vystřihejte obrysy zvířat, bez lepení složte koláž, kterou následně nalepte na papír nebo karton.

________________________________________________________

 

Vše zapisujte do sešitů a znovu vám všem připomínám - nezapomínejte
na procvičování v minulosti osvojeného učiva!

Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum.


VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA:
dakriz@specmo.cz

 Opět se uslyšíme. V tomto týdnu nás čeká jedna z nejmagičtějších nocí v roce (vaším úkolem je zjistit, kdy to bude) a první máj, lásky čas....

 

Opatrujte se, pomáhejte rodičům, prarodičům nebo těm, kteří vaši pomoc potřebují. Buďte stále aktivní a nepropadejte špatné náladě. Dodržujte pravidla karantény
a nezapomínejte nosit roušku.

Všechny vás moc pozdravuji. J

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

 

Občanská výchova:

 

Vláda, ministři a prezident - výpisky - https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/ERbJuphgEGROuXxn0ytlBbEBE-J0XKVtSfquhKS94osihg?e=0MfoL9

 

 

 

Sídlo vlády

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakova_akademie

 

https://www.vlada.cz

 

https://www.hrad.cz

D – 7.A Věřím, že jste se podívali na film o husitství, napište do sešitu, jaký film jste viděli a jak se vám líbil.

HUSITÉ – skupina lidí, kteří věřili Husovu učení. Po upálení Mistra Jana Husa obraceli svoji zlost proti církvi = vypalovali kláštery, fary, domy bohatých, přepadávali mnichy, kněze. SYMBOL HUSITŮ = kalich (pohár)

JAN ŽELIVSKÝ – kněz – reformátor, nástupce M.J.Husa

ZAČÁTEK HUSITSKÝCH VÁLEK – roku 1419 z radnice Nového města pražského někdo hodil kámen na průvod husitů, ti pak do radnice vtrhli a vyhodili konšely (radní) z okna. Poté začaly války mezi husity a křižáky (papežem najatí vojáci).

Nakresli do sešitu symbol husitů kalich. Husitskou vlajku s kalichem najdi v obrázcích na internetu.

7.A

ZEMĚPIS - Ověř si své znalosti o řekách ČR v následujícím testu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMEJIWU5URTM2QzJLQlVTM1RWMU1WODdBMC4u

 

A opět se podívej a poznej další kraj České republiky:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ERevagpr939FueLlFjHHfWABWTALNKIpgjaD00b6n1PJdA?e=hzIevW

 

Podívej se na video:

https://edu.ceskatelevize.cz/rekultivacni-jezera-v-severnich-cechach-5e44191e17fa7870610ed3d3

A také si užijte první májový den 🙂. Rak Petr

7.A

FYZIKA - zopakuji si probírané učivo v následujícím videu:

https://edu.ceskatelevize.cz/mechanicky-tlak-5e4418d517fa7870610ed10d 

Tělesná výchova 7.A

Nezapomínejte na pohyb. Když budete mít chvilku času, tak si zacvičte. Udělejte si dřepy, potom sedy-lehy. Chlapci budou trénovat kliky. 

Šašková Lenka