Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

5.BS

Vážení rodiče a děti, děkuji za vaši skvělou spolupráci a přejeme vám mnoho sil a energie.

 

Úkoly

Milánek

ČJ – shlédne v TV nějakou pěknou pohádku či dětský film a pokusí se o pěkné převyprávění mamince a Filípkovi.  Číst bude str. 6 a 7. Nejprve potichu a poté nahlas. V textu na str. 6 podtrhne barevně všechno ovoce a zeleninu. Vybraná slova následně přepíše do sešitu a vybere si jeden druh zeleniny, a tu pod slova nakreslí pastelkami. Na str. 7 podtrhne zelenou pastelkou všechna A, Á. Do sešitu napíše nadpis článku, potom 2. slovo 3. řádku a 3. slovo 6. řádku. Namaluje obrázek draka – pastelkami.

 

Matematika – do sešitu napíše čísla od 1 – 30. Vybere pracovní list Dopiš číselnou řadu (se žlutými balonky) a vypočítá další sloupeček na sčítání a odečítání do 20. Stále procvičuje číselnou řadu do 100.

Člověk a jeho svět – stále platí pozorování přírody kolem sebe, pozorování změn v přírodě. Vypracuje str. 40 – Péče o tělo.

 

Z připravených matriálů na PČ – vyberte nějaký obrázek rozdělený linkami. Vystřihněte a rozstříhejte na jednotlivá čísla. Následně pak nalepte na čistý papír, tak aby vám vznikl opět obrázek. V rámci sebeobsluhy stále platí nacvičování zavazování tkaniček u bot.

 

 Lukášek – Pracuje podle individuální pracovních pokynů a pracovních materiálů zaslaných na email.

Maťo a Davča

 • procvičí  si básničku „Jedna, dvě, Honza jde…“ z minulého týdne
 • Piště písmenko C z předaných materiálů (fólie a mazací fix)a slovo MÍČ, opakujte písmeno A,B
 • pište číslici 3 opět folie a mazací fix, na procvičování můžete přidat 1,2
 • rozstříhejte si pracovní list z nakopírovaných materiálů, kde jsou tři sloupečky a čísla 1-6, následně se přiřazují prstíky na ruce a správný počet prvků.
 • volně žijící zvířátka platí i na tento týden, platí naši předcházející medvěd, liška a sova a přidejte veverku a jelena.
 •  z připravených materiálů na PČ – vyberte nějaký obrázek rozdělený linkami. Vystřihněte a rozstříhejte na jednotlivá čísla. Následně pak nalepte na čistý papír, tak aby vám vznikl opět obrázek.
 • u sebeobsluhy platí upevňování předchozích činností – oblékání, svlékání, zapínání zipu, čištění zubu. Můžete přidat samostatné obouvání a zouvání, či nácvik smrkání.

· 

Maty a Honza

 • Platí téměř stejné učivo, jako bylo předcházející týden
 • Vytleskejte si společně básničku „Jedna, dvě, Honza jde.
 • Stále pracujte na správném úchopu psacího náčiní – malujte spirálky, vlnky.
 • Poslouchejte zvuky zvířátek a ptáčků venku, ukazujte si v dětských knihách obrázky.
 • U sebeobsluhy stále upevňujte předchozí činnosti – oblékání, svlékání, zapínání zipu, zuby. Můžete přidat nácvik smrkání a samostatné obouvání.
 • Samozřejmě pošlu na whatsapp další materiály na zlepšení motoriky a nácvik koncentrace.