Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

2.A

4. 5. 2020 – 8. 5. 2020

Čj:

Nácvik čtení G, g na s. 97.

Nácvik psaní g, opis slabik ze s. 97 dole.

Čtení slov a vět s. 98 -99.

G, g na začátku, uprostřed a na konci slova.

Rozklad slov na slabiky.

Opis ze s. 131 nahoře.

Nácvik básně s. 142 vpravo nahoře na procvičení g.

M:

 

Odčítání v oboru do 10.

Rýsování přímky.

 ČaS:

 

Kvetoucí stromy, keře, květy. Proměny přírody.

Domácí zvířata a jejich mláďata. Čím jsou užitečná. Zvířecí rodinky.

Vv. Pč:

 

Kreslit, malovat, vyrábět zvířata na dvorku, kvetoucí přírodu.

 Hv: Zazpívat si známou píseň.

 

Tělesná výchova 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

Nezapomínejte na pohyb. Zkuste si chůzi s knihou na hlavě bez přidržování. Když budete mít chvilku času, tak si zacvičte – zatančete si, zaskákejte si. Pokud se budete nudit, udělejte si dřepy, potom sedy-lehy. Chlapci budou trénovat kliky.  Nadále dodržujte hygienické návyky a správné mytí rukou. Zdraví vás Šašková Lenka