Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

6.A

Týden 3.5.-8.5.2020

Zdravím šesťáci, úkoly na další týden.

 

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – učebnice str. 39, cv.10

Vymýšlejte další podstatná jména a přidávejte vhodná slovesa

ČASOVÁNÍ SLOVES

Důkladně si přečtěte tabulky na str. 40 – u sloves určujeme různé tvary - ČASUJEME

 u sloves určujeme osobu a číslo (osoba je první, druhá, třetí, číslo jednotné, množné)

číslo jednotné                                                         číslo množné

1. osoba  - já                                                            my

2. osoba – ty                                                            vy                     

3. osoba – on, ona, ono                                         oni, ony, ona

Učebnice str. 39, cv. 10

                   Str. 41, cv.  4

 

Dopisní obálka – str. 79 – 80

Podívej se u učebnici jak správně psát adresu na obálku – cv. 4 a – chyby při psaní obálky – najdi

cv. 4 b – vyber, která adresa je správně napsaná

cv. 4 c

 

ČTENÍ

Str. 62 – 65   Sestra k popukání

Odpovědi a otázky – úkol č. 1, 2, 3

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek

Str. 52 – 54

Dělení se zbytkem – str. 71

 

PŘÍRODOPIS

 

Botanika

Opakování – stavba těla rostlin – rostlinná buňka

 

Kořen

Podzemní orgán rostliny, upevňuje rostlinu v zemi, kořeny mají různé tvary, ukládají se v nich zásobní látky – cukry, škroby, kořeny některých rostlin lidé používají jako potravinu – kořen mrkve, petržele, některé kořeny se používají v lékařství – kořen lékořice, kořeny v půdě tvoří kořenový systém

 

Stonek

Nadzemní orgán rostlin, ze stonku vyrůstají pupeny, z pupenů vyrostou listy a květy

Stonky mají složitou vnitřní stavbu – na povrchu pokožka, uvnitř – cévy – vedou vodu s živinami, cévy tvoří cévní svazky

Rostliny s dužnatým stonkem se nazývají byliny.

 Lodyha – stonek s listy (kopřiva)

Stvol – stonek bez listů, nese květy (pampeliška)

Stéblo – dutý stonek s kolénky (tráva)

 

Rostliny s dřevnatým stonkem – dřeviny

Stonek dřevin pokrývá kůra.

Některé stonky lidé používají jako potravinu – kedlubny, hlízy brambor, cukrová třtina – výroba cukru, z kmenů se vyrábí nábytek, papír.

 

 

Otázky a odpovědi:

1.       Jaký význam má kořen pro rostliny?

2.       Které zásobní látky se ukládají v kořenech?

3.       Které kořeny se využívají k jídlu – napiš 5 příkladů.

4.       Nakresli některé druhy zeleniny pěstované pro kořen.

5.       Které části rostliny vyrůstají ze stonku?

6.       Co proudí cévami uvnitř stonku?

7.       Které stonky rostlin se využívají k jídlu?

8.       Nakresli 4 byliny a 2 dřeviny.

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 

Základní vzdělávání získávají žáci v základních školách. Do základního vzdělávání patří i speciální školy pro žáky se zdravotním postižením.

Střední vzdělávání se skládá ze středních škol a učilišť.

Učiliště připravují žáky na dělnické profese – dvouleté, tříleté učební obory – zakončeno závěrečnou zkouškou – dostanou výuční list.

Na středních školách studium zakončeno maturitou.

Po ukončení střední školy mohou jít pracovat nebo pokračovat na studiu na vysoké škole.

 

 

Otázky a odpovědi:

1.       V jakém učebním oboru by ses chtěl(a) vyučit?

2.       Do jakého typu škol patří škola, kterou navštěvuješ?

3.       Čím se zabývá učební obor zedník, kuchař, zahradník, malíř – natěrač, švadlena, topenář, zemědělec, řezník?

 

 

Chválím žáky, kteří plní a vypracovávají úkoly ze stránek školy. Žáci, kteří si vyzvedli ve škole pracovní listy, je vypracují postupně. Až je budou mít, vypracované mohou si přijít pro další – po telefonické domluvě. Pro tyto žáky platí, že nemusí plnit všechny úkoly z učebnice českého jazyka a matematiky. Ostatní žáci plní vše. Některým žákům se nemohu telefonicky dovolat!!! Prosím rodiče, kterým jsem se nedovolala, ať zatelefonují do školy – číslo uvedeno v žákovské knížce. Stále si ještě ve škole všichni rodiče nevyzvedli čtvrtletní hodnocení. Posílejte vypracované úkoly na webovou stánku 6aspecmo@.cz

Pokud se vám nechce úkoly posílat na stránky, noste je osobně do školy (každé úterý, středa). Jinak nemůžu vaše úkoly kontrolovat a poradit vám s jejich plněním.

                                                                                                                Zdraví Vaše třídní Martina Čáková.

Německý jazyk

Das Einkaufen - užití sloves - möchten (chtít), wollen (chtít), haben (mít), kaufen(koupit)

Obrazová příloha - https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/Ee7KLzF-qAZLmEEQcmlTHZQBYW4FhXF_CdSeraCCRtOb7Q?e=TB4evZ

K dispozici jsou i pracovní listy – předám pouze osobně ve škole od 4.5. do 6.5. - po 9. hodině.

Zdraví p.uč. Jana Nekolová 😊

 

zeměpis

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05URTQyNklXSlY0Q1IwMVZTUjdWRjFWOTJCWC4u

Zdraví Brunnerová

VI.A

FYZIKA

Vzájemné působení těles, Síla

·       Učebnice str. 30- 32

https://www.youtube.com/watch?v=1JGhnPJmtTk

 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Dějepis 6.A,B zopakujte si Egypt

Pracovní činnosti – třída 6.A, B hoši

V tomto týdnu zůstává pro vás úkol stejný, opět se zapojíte se do úklidu domácnosti. Určitě doma máte různé čistící prostředky, takže si zjistěte, který čistící prostředek se na co používá a pusťte se do práce. Pomozte rodičům s úklidem nejen vlastního pokojíčku, ale celé domácnosti. Také se seznamte s pracími prostředky. Pozor na bezpečnost při styku s pracími i čistícími prostředky. I nadále dodržujte hygienické návyky a správné mytí rukou. Zdraví vás Šašková Lenka