Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

7.B

Zdravím sedmáciJ

Opět chválím žáky, kteří si chodí pro učivo a učivo také plní. Všechna vaše práce bude zohledněna v hodnocení. FPřipomínám školní email, kam mi zasíláte vypracované materiály a ofocené sešity s výpisky – 7b@specmo.cz .

Choďte si také pro hodnocení za 3. čtvrtletí. Každé pondělí po 9. hodině předávám učivo na týden a konzultuji případné nesrovnalosti a dotazy k učivu.

Rodičům, kterým jsem se nedovolala, z důvodů nefunkčnosti telefonního čísla, dostaví se v pondělí 4.5. po 9.hod. do školy!!!

S pozdravem všem – tř.uč. Jana Nekolová

Český jazyk

JV – podstatná jména rodu mužského – vzor – pán, muž, předseda, soudce (uč. str. 46/6, 47/9, 48/11,13,14, 52/26,27)

KaSv – popis pracovního postupu – „Palačinky“ – zkuste si udělat s pomocí maminky palačinky a popis postupu, jak jste to dělali, napište

LV – Dobrodružná literatura – autoři naší a světové literatury – výpisky – https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EQ5UKvpflyFCghU4BNHyJ6QByBmBy4m7PVBDpRDb_ADfmg?e=HAzosX

 

Matematika

A – dělení jednociferným dělitelem – postup už znáte – pokračujte v počítání uč. str.43,44 –nezapomínejte u vypočítaných příkladů vypočítat i zkoušku, která je vždy písemné násobení výsledku krát dělitel (číslo, kterým jsme dělili).

G – konstrukce trojúhelníků, výpočet obvodu – uč. str. 67 – 74 – k dispozici bude pracovní list (předán pouze osobně ve škole)

Německý jazyk

Der Sport – uč. str. 22

Osmisměrka - https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EWrO10wDPiVKsSC6yJUw-RYBIh9Q2XkKmSVyYY0CGzRcKA?e=Nth4XD

 

Dějepis

Gotický sloh, oblékání, stolování – výpisky – https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EfwsKmjLFttGjJXiG33bt9sB5utQ6mhRxujuO1rQqibevA?e=zRV6Gr

 

Test – online – https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5i6l3wje-_NItJXPXAUj_2xUMkNCNzIzTEdHN0tDVkYxQzZaVVQxQVk5Ty4u

 

Pro zajímavost – stavby – https://www.youtube.com/watch?v=oSmRdbcGdYY , https://www.youtube.com/watch?v=9myDVRMI8fY , oblékání - https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM

 

Občanská výchova

Politické strany a spolky – výpisky – https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EX1PRN2o0XVIhtmrVLF5ltABnIGADdWl6-TDzhE3paLdxg?e=eiWYW1

Test - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5i6l3wje-_NItJXPXAUj_2xUQVBBNjU3WTVDWjA2N0VNQUhQQVA0VEc0VC4u

 

Přírodopis

Skupiny jednoděložných rostlin – liliovité, lipnicovité (uč.str.41-43)

Test – https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5i6l3wje-_NItJXPXAUj_2xUNFpVWUVUSkRLM0FLQzZKU1E3S00wVzU0Ty4u

FYZIKA

Vlastnosti zvuku- látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku(jak se zvuk šíří vzduchem a jinými látkami)

·       Učebnice str. 36- 37

https://www.youtube.com/watch?v=Mw6j4gdswrs

https://www.youtube.com/watch?v=jIUDgo0ys8c

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

7.B  

ZEMĚPIS -  V testu poznej řeku na slepé mapě:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UOFZIUDJBQjYyQldZODZKSjdOUTRZOVdBMi4u

 

Další kraj ČR k prostudování - kraj Jihočeský:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EXnQyhVfeFhErUSoq-gpFTQBR-UlJd-wvPF4Z38BAc5G-g?e=geiJOn

 

Zdraví. Rak Petr 🙂