Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

9.B

IX.B

Milí deváťáci,

Zde je další práce pro Vás:

MATEMATIKA

Opakování- písemné dělení jednociferným a dvouciferným dělitelem, početní výkony s desetinnými čísly

·       učebnice str. 47- 49

MATEMATIKA- Geometrie

Povrchy těles- válec

·       učebnice str. 73- 74

ČESKÝ JAZYK

Opakování- vyjmenovaná slova, hláskosloví, velká písmena- přečtěte, zopakujte a zapamatujte si!

·       Učebnice str. 61- 63

ZEMĚPIS

Kanada- rozloha, přírodní podmínky, obyvatelstvo a nerostné bohatství

·       Učebnice str. 34- 35

https://www.youtube.com/watch?v=_DG4Gxb6CHA

 

PŘÍRODOPIS

Opadavé listnaté lesy, severské jehličnaté lesy, tundra

·       Učebnice str. 68- 69

https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw

 

DĚJEPIS

Václav Havel

·       Učebnice str. 59

https://www.youtube.com/watch?v=FUU7JiClTrU

FYZIKA

Jaderná energie- jaderný reaktor

·       Učebnice str. 91

https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk

 

Mějte se pěkně, těším se na Vás a už brzy!!! Jana Volrábová 😊

 

Německý jazyk

 

Das Reisen - procvičování nového učiva - užití sloves gehen(jít), fahren (jet), fliegen(letět) v jednoduchých větách - časování sloves

 

Obrazová příloha - https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/EQQmOA0x29tKkBOSfLvGULgBce-EkBBTUxs8vaaLNJ562Q?e=MjEVZp

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/EcB9dISN25tDmtizJRU2_V8BkbLjj_i-vhwCxKwd6qoIZA?e=eCVoOb

CHEMIE - Zopakuj si své vědomosti o kyselinách v následujícím testu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMjBLMTRQTVMzN1MwQ1o5MEJWMEUwMUZHSC4u

 

Další materiál k prostudování - Organické látky: Alkoholy

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQESs2neFI9JjN-BBLVGCp0BcFVPNac5cyTals_fz8F1HA?e=hMT87D

 

Zdraví. Rak Petr 🙂