Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

PŠ2A

Dobrý den PŠ2A. Začíná nám měsíc květen. Je čím dál hezčí počasí, choďte do přírody a nasávejte vitamin D ze sluníčka, je důležitý na imunitu!

1.5. a 8.5. je státní svátek. V tomto týdnu se tedy budeme věnovat těmto významným dnům historie.

ČJ – vaším úkolem je najít na internetu jaké události nastaly 1.5. a 8.5., co významného nám přinesly, v jakém roce se udály. Přečtěte si o nich a vlastními slovy napište krátkou slohovou práci. Tedy vyprávění nebo úvahu. Odpovězte si na otázku proč tyto dny jsou státním svátkem.

Pro, koho z vás, je to příliš složité, poproste rodiče, aby vám zkusili toto téma vysvětlit. Doporučuji odkazy https://www.novinky.cz/tema/clanek/1-kveten-40069896 a http://svatky.centrum.cz/clanek/8-kveten-den-vitezstvi/9/ . Čtěte potichu i nahas.

Opište jednu větu z textu a podtrhejte podstatná jména, přídavná jména a slovesa.  

M – otevři si odkaz https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/2367  , https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/26674 jsou to velmi jednoduché příklady, opiš je do sešitu a vypočítej

Procvičujte jednotky váhy a objemu, pomáhejte při přípravě surovin u vaření a pečení a odvažujte a odměřujte.

Zkuste narýsovat do sešitu trojúhelníky pravoúhlý, rovnostranný a rovnoramenný s libovolnými rozměry, tak aby se vám vešly na papír!

ROV – v měsíci dubnu jsme měli za úkol věnovat se praktickým dovednostem v péči o domácnost – opakujte si a procvičujte manipulaci s přístroji, žehličkou, pračkou, vysavačem a pomáhejte rodičům. V květnu je naším úkolem zopakovat si, protože učivo máme již probrané, ekonomiku domácnosti. To znamená: sestavte tabulku s výdaji na domácnost podle důležitosti( nájem, energie, strava, oblečení, drogerie, vzdělání, zdravotní péče, koníčky…..), zapište si předpokládané náklady, sečtěte je a porovnejte s reálnými příjmy. Zkuste si vzpomenout na všechny výdaje, které je nutné uhradit a které jsou vedlejší, tedy bez kterých se obejdeme je-li to nutné.

PP – tentokrát se věnujte pokrmům ze zeleniny. Vyjmenujte jednotlivé pokrmy, ve kterých hraje podstatnou roli zelenina. Vzpomeňte si, co vše jsme vařili, pekli a smažili. Napište seznam na papír a alespoň u tří pokrmů napište složení a postup. (včetně polévek)

 

V nejbližší době vám napíši, nebo zavolám, jaký bude následující postup ve vaší docházce do školy. Jste ,totiž, ročník ukončující studium a kromě Petrušky, budete vykonávat závěrečnou zkoušku. Věnujte se tedy, především, procvičování vědomostí z okruhů otázek, které máte ke zkouškám.

Užívejte si hezké dny, dodržujte doporučení a nabírejte síly. Myslím na vás, vaše Jitka Bejšovcová a Lenka Kačírková

PŠIIA, B

Německý jazyk – opakujeme slovní zásobu, pracujeme s překládačem, na internetu si najdeme německy psanou pohádku o Karkulce a čteme si jí. Dbáme na správnou výslovnost, obzvlášť pozor na přehlasovaná písmena. Zkusíme si říci dny, měsíce a roky.  Pro I. ročník

Druhý ročník přidá slovíčka oblečení a i spodní prádlo. Dokážeme říci německy, co máme na sobě. Představíme se, řekneme kolik je nám let a kde bydlíme. Také, kdo vedle nás sedí ve třídě.

Počítače – surfujeme, hledáme odpovědi na otázky a zadané úkoly, napíšeme elektronický dopis své třídní učitelce.

Mgr. Balvín Vilém

Zdravotní výchova - na internetu,či na stránkách školy si přečtěte ochranu zdraví při práci ( předcházení úrazů, dodržování pravidel při práci na školním pozemku)