Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

PŠ1A

PŠIA

Německý jazyk – opakujeme slovní zásobu, pracujeme s překládačem, na internetu si najdeme německy psanou pohádku o Karkulce a čteme si jí. Dbáme na správnou výslovnost, obzvlášť pozor na přehlasovaná písmena. Zkusíme si říci dny, měsíce a roky.

Dramatická výchova – opakujeme všechny tři pohádky, které jsme se naučili. Na internetu si vyhledáme kreslenou pohádku o Krtečkovi a porovnáme jí (v čem se liší) s pohádkou Tom a Jerry.

Počítače – surfujeme, hledáme odpovědi na otázky a zadané úkoly.

Občanská výchova – Co je to „Stav ohrožení!“

 Tělesná výchova – nezapomínáme na balet, procházíme se a posilujeme. Kdo má kolo, jezdí!

Mgr. Balvín Vilém

 

PŠ1A TŘÍDĚNÍ ODPADU

 

Již jste se seznámili s životním prostředí a s ekologií.Nyní se zaměříme i na třídění odpadu. Zkus se zamyslet, kde všude ve škole jsou koše na tříděný odpad, jaké to jsou barvy a co do nich dáváme. 

 

Také by mě zajímalo, zda všichni opravdu třídíte odpad. Protože i tím, že ho třídím mohu chránit životní prostředí. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/trideni-a-recyklace-plastu-5e441f15d76ace2c451de190

 

 https://www.youtube.com/watch?v=CYVoMrvxiCw

Milí studenti a studenty,

 

      musím Vás pochválit, pracujete z domova a vše nám klape, posíláte na whatsapp svou práci, děkuji i Lukášovi, Jirkovi, Aničce i Klaudince. Ostatní jistě práci do školy donesou, mohou ji průběžně poslat,Tento týden se s vám zase spojím.Vaše paní učitelka Petra Šamunová

 

 

 

Český jazyk - opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná slova ve větách, najdeme si souvislý text na internetu(třeba zprávu o nějaké události a tu opíšeme. Projdeme si v něm i slova s e/ě. Zkusíme napsat dopis kamarádovi.

 

Matematika- napíšeme dvacet příkladů ,a sčítání a odčítání do tisíce. vytvoříme jednoduchou slovní úlohu se zápisem.

 

Geometrie- pomocí pravoúhlého trojúhelníka narýsujeme čtverec a obdélník, čtverec má všechny strany stejné, strana a= 5 cm, obdélník má dvě protější strany stejné,a=8cm ,b=4 cm. Strany obou geometrických tvarů sečtěte, získáte tím obvod bou tvarů.

 

RV- zaměřte se na vztahy v rodině, práva dítěte, popište jeden den u vás v rodině, jak pracujete samostatně, v čem pomáháte, co děláte ve volném čase.

 

ZV- připomeňte si látky ohrožující zdraví, pomocí internetu je vypište. opatrujte se a noste roušky .