Archiv: !

Specifika pro základní školy/třídy

zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona

 

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona

 

ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.