Archiv: !

11.5. - 15.5.2020

5.CS

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Rozhýbejte trochu svoje těla:

https://www.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14

Rodiče, kteří si nevyzvedli doposud učivo, si jej vyzvednou u zástupkyně školy!

 

s dětmi doma procvičujte odčítání v oboru do 10 bez přechodu přes desítku s názorem - prsty, počitadlo, předměty. V oboru do 20 příklady typu 12-2=, 15-3=.... Dále rozklady čísel (číslo 7 rozlož na 4 a ?, 15 na 10 a?),  Počítejte mince.

Čtěte s dětmi krátké texty, kupujte jim časopisy pro děti - čtěte jim, mohou vyhledávat písmena, vyplňovat křížovky, vybarvovat. Nadále procvičujte čtení krátkých vět se známými slovy, psaní známých slov, diktát písmen a slov.

v rámci prvouky učte děti poznávat své okolí - kulturní a historické památky, důležité objekty, okolní přírodu.

Upevňujte hygienické a pracovní návyky.

Protože škola nadále zůstane uzavřena procvičujte učivo pravidelně. Rodičům, kteří doma s dětmi plní úkoly děkuji.

Mgr. Marie Aubrechtová