Archiv: !

11.5. - 15.5. 2020

9.AS

Čtení (7. ročník)

Slabikář str. 95, 96 – přečti

Vyhledej písmeno F, f.

 

Čtení (9., 10. ročník)

Přečti text a doplň chybějící slova v závorce (den, kouzelník, sobotě).

Jaro

Jaro je -------------------. Probouzí přírodu k novému životu, jako by čaroval teplem slunce a pestrostí barev. Nepřichází naráz a s jistotou jako třeba neděle po ---------------------. Pohrává si s námi na schovávanou. Když ale jaro nastane, pak je každý ---------------------krásnější.

 

Psaní (7. ročník)

Opiš slabiky ze slabikáře na str. 93 (každou slabiku na jeden řádek – fe, fu, fo, fa, fí).

 

Psaní (9., 10. ročník)

Přepiš text „ Jaro“ ze čtení.

 

Rozumová výchova (10. ročník)

Děti, které nezvládnou předešlá cvičení ze čtení a psaní.

Nakresli obrázky začínající na tyto slabiky: ME, MO, MÁ.

Kdo zvládne, napíše k obrázku celé slovo.

 

Počty (7., 9., 10. ročník)

Namaluj hodiny a do nich správný čas.

1/ Čtvrt na deset

2/ Půl třetí

3/ Tři čtvrtě na pět

4/ Osm hodin

 

Rozumová výchova (10. ročník)

Děti, které nezvládnou předešlé cvičení z počtů.

1/ Namaluj jablko a tužkou ho rozděl na polovinu.

2/ Namaluj hrušku a tužkou ji rozděl na polovinu.

3/ Namaluj švestku a tužkou ji rozděl na polovinu.

 

Přírodopis (7., 9., 10. ročník)

Text si vytiskni nebo opiš.

Přeškrtni zvířata, která nepatří do lesa.

Namaluj jedno zvíře, které žije v lese.

ČÁP, SRNA, KACHNA, ZAJÍC, KOČKA, OSEL, JEZEVEC, VEVERKA, SOVA, LABUŤ, JELEN.

 

Přeškrtni stromy jehličnaté

Namaluj jeden listnatý strom

MODŘÍN, JAVOR, LÍPA, SMRK, BŘÍZA, VRBA, BOROVICE, DUB, JEDLE, KAŠTAN.

9. A 10. ROČNÍK TRESTNÁ ČINNOST MLÁDEŽE

https://edu.ceskatelevize.cz/cesta-do-vezeni-5e4425302773dc4ee413a154