Archiv: !

11.5. - 15.5.2020

7.A

Milí žáčci,

v týdnu od 11. května do 15. května 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

 

Český jazyk

-       Komunikační a slohová výchova

Objednávka. Sestavte a napište objednávku na některou zajímavou knížku pro mládež. Objednávka – viz učebnice ČJ, strana 82, cv. 19.

Dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=9GAW5o0Z_3w

-       Literární výchova

V čítance na str. 53 čtěte “O Švandových dudách“ od Oldřicha Sirovátky
a Marty Šrámkové.
Přečtený příběh následně vyprávějte vlastními slovy.

-       Jazyková výchova

Slovesa, čas u sloves – minulý, přítomný a budoucí. Viz učebnice strana 54
a strana 55. Do sešitu vypracujte cvičení č. 1, č. 2 a č. 3, z učebnice ČJ,
na straně 55.

Opakování: vzory podstatných jmen, pádové otázky a vyjmenovaná slova.

Procvičujte slovesa – čas přítomný, budoucí a minulý:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5886

 

Německý jazyk

Opakování – téma „Oblékání“.

Opakujte slovíčka – učebnice NJ, strana 7.

Procvičujte - cvičení C, strana 9, učebnice NJ.

Procvičujte čísla: https://www.umimenemecky.cz/pexeso-cisla-2-uroven?source=explicitExercise

Procvičujte oblečení - módu:

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-obleceni-moda?source=explicitExercise

 

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – základy dělení. Učebnice matematiky, strana 50, cvičení 7 až 13.

Opakování: jednotky délky a hmotnosti – procvičujte písemně libovolné převody - např. 1 cm = ... mm; 1 000 g = ... kg; 3 t = ... kg, apod.

Procvičujte jednotky délky:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-jednotky-delky-1-uroven/749

Procvičujte jednotky hmotnosti:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-jednotky-hmotnosti-1-uroven/757

Procvičujte sčítání a odčítání nad 100:

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-nad100-1-uroven/8

-       Geometrie – Obvod čtverce. Učebnice strana 78 a 79, cvičení č. 1 - 3.

Procvičujte obvod obrazců:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5386

 

 

Přírodopis

Hospodářsky významné rostliny – luskoviny, pícniny, zeleniny.

Botanika str. 48 – 51; pozorně čtěte!

Odpovězte na otázku č. 1 – č. 9, na straně 49 a na otázku č. 1 a č. 2,
na straně 54.

 

 ________________________________________________________

 

Vše zapisujte do sešitů a znovu vám všem připomínám - nezapomínejte
na procvičování v minulosti probíraného učiva!

Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!!!


VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA:
dakriz@specmo.cz

.... ale to již znáte. JJJ                                                                        

 

Opatrujte se, mějte stále dobrou náladu, nezapomínejte na hygienické zásady, dodržování karantény a také na učení..... JJJ

Všechny vás moc pozdravuji a těším se na slyšenou.

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

D 7.A – HUSITSTVÍ král VÁCLAV IV.  Už víme, kdo byli husité, proč a s kým bojovali. Dnes si povíme, kdo v této době v Čechách vládnul. Byl to král VÁCLAV IV., syn Karla IV. Král Václav IV. zanedbával vladařské povinnosti. Spíše se staral o pořádek ve městě (aby se nešidilo na trhu), proto ho měli rádi měšťané a obyčejní lidé, ale neměli ho rádi páni a představitelé církve. S husity souhlasil, ale když se dozvěděl, jak husité vyhodili radní z okna radnice (rok 1419), rozčílil se, ranila ho mrtvice a zemřel. Dědicem trůnu měl být bratr ZIKMUND římský císař, chtěl s vojáky vtrhnout do Čech, papež vyhlásil proti husitům KŘÍŽOVOU VÝPRAVU ( vojáci, kteří bojovali ve znamení kříže na příkaz papeže)

Podívejte se na I-VYSÍLÁNÍ – Dějiny udatného národa českého – VÁCLAV IV.

Občanská výchova:

Demokratické uspořádání naší společnosti – Listina základních práv a svobod – výpisky – viz. obrazová příloha

https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/EWYwqxqCTQVKurdrD-I0hjEBI4L-CVqNSVaZnOttsUflgQ?e=KsLoZT

https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/EdWVQ4ywmJRBkO9Rjwazr-YBXd4TFRg6It8JbKx6vMfg4Q?e=ldOesW

https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/ETUPvMrXQw5CjbtlA3eakHAByBSbiIdKk_NC0wGOMPBVEw?e=PAlApd

ZEMĚPIS -  Test na Ústecký kraj

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UQkRHSVE3R0IzQzRCSTJERFRNM0dHWkI4WC4u

 

Pomůcka k testu - Ústecký kraj:
https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EeiI5hHFoMxDh6D3KZ56GsYBCmx_n2yygEtxk3rHt4IV5Q?e=4rOGBb

 

Zdraví Rak Petr 🙂

Tělesná výchova 7.A

Platí i nadále - nezapomínejte na pohyb. Pokud bude hezké počasí, běžte na procházku zaběhejte si a třeba si zajděte na cvičící a posilovací stroje v parku na Šibeníku , nebo na Benediktu.

I nadále dodržujte hygienické návyky a správné mytí rukou. Zdraví vás Šašková Lenka