Archiv: !

11.5. - 15.5.2020

9.A

Plán činností 9. A – 11. 5. – 15. 5. 2020

Milí žáci, doufám, že učení zvládáte a že se alespoň trochu učíte a čtete si. Pro tento týden jsem pro vás připravila tyto úkoly:

ČESKÝ JAZYK: Souvětí a počty vět v souvětí

Mluvnice:

Uč. str. 58 – do sešitu opiš žlutou tabulku

Str. 58/ cv 3 a), b)                               str. 58/cv. 4 a), b)                   srt. 58/cv. 5 – vše do ŠS s patřičnou úpravou – datum, podtržení, hezké písmo

Sloh: napiš do ŠS 5-7 vět na téma: Moje velké přání

LV: (literární výchova): Najdi si na internetu básníka Karla Hynka Máchu a napiš o něm pár vět (kdy se narodil, co nejslavnějšího napsal – vztahuje se to právě ke květnu neboli máji)

MATEMATIKA: uč. str. 58/cv. 8 – překresli do ŠS tabulku a doplň ji – vypočítej. Je to úloha z praktického života a vám se bude v budoucnu taky hodit. Tak se snažte.

Číselné řady: napiš do řádku: číselnou řadu násobků č. 2, 3, 4, 5, - to je, že vypíšeš všechny násobky

DĚJEPIS: uč. str. 60 – SAMETOVÁ REVOLUCE – PŘEČTI, UDĚLEJ VÝPISKY A           PODÍVEJ SE NA: https://www.youtube.com/watch?v=QYVnpAmlT_g

https://www.youtube.com/watch?v=68LUcJbkmeM

ZEMĚPIS

Uč. str. 42 – 43 Severní část Jižní Ameriky  do ŠS opět  nejdříve si přečti, pak udělej výpisky a podívej se na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/204562260100006-brazilie-amazonie-proti-proudu-amazonky/

https://www.dojizniameriky.cz/brazilie/

PŘÍRODOPIS: Středozemní tvrdolisté lesy, stepi a vliv lidí na stepi

Uč. str. 66 – 67 : vypracuj výpisky do ŠS a podívej se na:

https://www.youtube.com/watch?v=SFC_qJ_8LnM ...

https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OBČAN V KONTAKTU S ÚŘADY – NA INTERNETU SI VYHLEDEJ STRÁNKY ÚŘADU PRÁCE V MOSTĚ a napiš, čím se zabývá ÚP. Dále si vyhledej na stránkách Magistrátu města Mostu školský úřad  a napiš, čím se zabývá.

I nadále platí: rozvrhni si úkoly rovnoměrně na celý týden a podívej se na videa, která doporučuji.

ČT edu — Česká televize        UčíTelka — Česká televize      Čt odpoledka

Hezký týden – vaše učitelka Erika Bednárová a jsme v kontaktu přes naši skupinu 9. A na Messengeru

IX.A

FYZIKA

Jaderná energie- ochrana lidí před radioaktivním zářením, odpovězte na otázky na str. 90

·       Učebnice str. 92- 93

https://www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w

Vaše vypracované odpovědi posílejte na email: 9bspecmo@seznam.cz.

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

CHEMIE - Vypracuj následující test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMlpPM1U4ODYwODhYSlNWQTdHREFROVU5Ui4u

 

Jako pomůcku k testu můžeš využít následující prezentace:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ERrsCrBIKWVEkIWroY7LOE0ByccLERWvRkJT4-9tPRpAEw?e=l9ztkq


https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/Eb0MfGNMc2xOuiuyPzKyrD0BlfGsTQUPkteFvOVef4f1Kw?e=dFZCGr

 

Zdraví Rak Petr 🙂

 

Německý jazyk 9.A počítejte si do 30, zkuste si při nákupu s rodiči jednotlivé potraviny na uctence vyhledat a to produkty do 30,- Kč a  v němčině si částku vyslovte