Archiv: !

11.5. - 15.5.2020

9.B

Německý jazyk:

Das Reisen – užití příslovcí a přídavných jmen ve větách – uč. str. 21

IX.B

Milí deváťáci,

S chutí do toho a půl je hotovo:

MATEMATIKA

Opakování- písemné násobení a dělení jednociferným a dvouciferným násobkem a dělitelem, početní výkony s desetinnými čísly

·       učebnice str. 50- 52

 

MATEMATIKA- Geometrie

Objemy těles- objemy těles a jednotky objemu- zatím jen teoretické výpisky a náčrt krychle obyčejnou tužkou

·       učebnice str. 75- 76

 

ČESKÝ JAZYK

Opakování- vyjmenovaná slova, hláskosloví, velká písmena- přečtěte, zopakujte a zapamatujte si!

·       Učebnice str. 61- 63

·       Přidejte si i stranu 65- Tvarosloví, vše už dávno umíte, tak pěkně opakujte

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zopakujte si základy a zásady slušného chování na veřejnosti, na úřadech a ve veřejných institucích, třeba ve škole 😊

 

ZEMĚPIS

Spojené státy americké- USA(United states of America)- státy, krajina a pohoří, zemědělství, nerostné bohatství a obyvatelstvo.

·       Učebnice str. 36- 37

Na kanálu Youtube je spousta pěkných dokumentů!

https://www.youtube.com/watch?v=8VYKVYQ4Dcw

 

 

PŘÍRODOPIS

Lidé a prostředí- Krajina

·       Učebnice str. 70- 71, nezapomeňte odpovědět na otázky

https://www.youtube.com/watch?v=w0_bnYSZcUc

Zkoukněte i další díly, jsou moc povedené.

 

DĚJEPIS

Nové společenské poměry v Evropě- vznik České republiky, odpovězte na otázky na str. 62.

·       Učebnice str. 58- 59

 

FYZIKA

Jaderná energie- ochrana lidí před radioaktivním zářením, odpovězte na otázky na str. 90

·       Učebnice str. 92- 93

https://www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w

Vaše vypracované odpovědi posílejte na náš třídní email: 9bspecmo@seznam.cz.

Mějte se krásně a makejte.  Jana Volrábová 😊

CHEMIE - Vypracuj následující test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMlpPM1U4ODYwODhYSlNWQTdHREFROVU5Ui4u

 

Jako pomůcku k testu můžeš využít následující prezentace:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ERrsCrBIKWVEkIWroY7LOE0ByccLERWvRkJT4-9tPRpAEw?e=l9ztkq


https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/Eb0MfGNMc2xOuiuyPzKyrD0BlfGsTQUPkteFvOVef4f1Kw?e=dFZCGr

 

Zdraví Rak Petr 🙂