Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

1.AS

Milí rodiče,

pokračujte s dětmi ve vyplňování pracovních listů, které máte. Stále procvičujeme barvy duhy, co je velké, malé, co je hodně, málo. Děti mohou obtahovat velká tiskací písmena svého jména. Pracovní listy využijte k tomu, aby děti poznávaly a jmenovaly domácí zvířata a napodobovaly jejich hlas.

Káťa začíná číst okruh slov ZVÍŘATA a počítá do 13.

 

Můžete se s dětmi naučit básničku:

 

Pampelišky ze zlata,

jsou jak naše housata.

Když se v trávě kolébají,

vesele si štěbetají.

 

                                                              Zdraví paní učitelka Iva Gregorová