Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

5.AS

Vážení rodiče, milé děti pro tento týden jsme pro Vás připravili tyto úkoly. Učivo si rozložte na celý týden, na dopoledne a odpoledne se věnujte vycházkám a hrám v přírodě.

 

Čtení – Pracovní listy ke čtení zašlu rodičům na e-mail. V prvním pracovním listu poznejte, co se děje na obrázcích, správnou odpověď vystřihněte, přiložte k obrázku a nalepte na čistý list papíru. Ve druhém pracovním listu namalujte obrázek podle věty.

Psaní -  Pracovní listy k nácviku psacích písmen a ke psaní hůlkovým písmem zašlu opět na e-mail rodičů.

Řečová výchova – Zahrajte si s rodiči a sourozenci slovní kopanou. Budeme se soustředit na písmeno na konci slova, kterým bude začínat slovo nové.

Počty – Dokreslete jablko podle číselné řady. Dokreslete a vypočítejte příklady v domečcích. Pracovní listy zašlu na e-mail rodičů.

Prvouka – Jarní procházka. V pracovním listu, který Vám opět zašlu, zaškrtněte všechna políčka u obrázků, které jste poznali na procházce v přírodě. Doplňovat můžete postupně při každé procházce.

Tělesná výchova – Proběhněte se a protáhněte při jarní procházce.

Pracovní a Výtvarná výchova – Pusťte se sami do úklidu vašeho pokojíčku. Namalujte nástroje a  prostředky, které jste použili při úklidu.

Hudební výchova – Sami si na počítači nebo tabletu vyhledejte youtube.cz a do vyhledávače si napište Dáda Patrasová čokoláda. Písničku si pusťte, zazpívejte a zatancujte si s Dádou.

 

Přejeme Vám krásný týden plný klidu a pohody.

Vaše Ilona Kocourková a Petruška Nováková.