Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

5.BS

Milí rodiče, moc vám děkujeme za vaši spolupráci a přejeme vám všem pevné zdraví.

Učivo

Milánek

Ćj - Čtení textu na str. 11. Milánek si nejdříve text přečte potichu, pro sebe, a následně ho přečte nahlas. Na str. 11 pastelkou podtrhne v textu všechna M. Do sešitu přepíše jen ty věty, které končí vykřičníkem (!). Při psaní si Milánek dává pozor na správný úchop psacího náčiní a správné sezení.

M – Milánek si do sešitu procvičuje psaní číslic 50 – 100. Dává si pozor na pěknou úpravu. Rovněž do sešitu přepíše a vypočítá tyto příklady (pomáhá si na počítadle):

10 + 20 =                     80 – 40 =

30 + 20 =                     90 – 50 =

40 + 10 =                     70 – 40 =

50 + 50 =                     20 – 10 =

20 + 70 =                     60 – 20 =

http://www.naucsepocitat.cz/k2/ - pokud máte možnost, zkuste ….

ČjS -  Při společných procházkách si povídejte o tom, jak člověk ovlivňuje přírodu a jak se člověk má správně chovat k přírodě a v přírodě.

https://www.youtube.com/watch?v=cqwJB8ct_pY – Milánek může koukat i sám ….

https://www.youtube.com/watch?v=HJb4-EBfkY4 - ptáčci

Lukášek – Pracuje podle individuální pracovních pokynů a pracovních materiálů zaslaných na email.

 

Maťo a Davča

  • Zkuste si společně procvičit základní motoriku mluvidel https://www.youtube.com/watch?v=WXsQJEXIXwg
  • Procvičujte číselnou řadu 1 – 7 spolu s přidáváním správného počtu prvku. Piště číslici, která dělá největší problém (1,2,3).
  • Při procházkách či pobytu venku, pozorujte přírodu. Ukazujte si ptáčky a říkejte jejich názvy.
  • Pokud to bude možné, zkuste kluky zapojit do domácích prací…např. mohou si odnést talíř nebo hrnek od snídaně.

 

Maty a Honza

tento týden opakujte a procvičujte….

  • stále nacvičujte slovo DEJ …DEJ mi míč, DEJ mi triko… a také stále nacvičujte a procvičujte slovo a gesto Prosím, pokud něco chce, nebo potřebuje s něčím pomoci
  • foukání – bublifuk, papírek na stole
  • u sebeobsluhy platí nácvik všech činností z předcházejících týdnů

můžete zkusit základní motoriku mluvidel https://www.youtube.com/watch?v=WXsQJEXIXwg