Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

3.A

 

Milí žáci, nadále budeme pokračovat ve výuce na dálku.Do škoy nastoupíte až v září,o to víc se teď musíte snažit doma.Držím vám palce.

Matematika - pokračujte v nácviku násobení a dělení číslem dvě. Stačí mi, když budete umět odříkat násobky- 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20.

Dále pokracujte ve sčítání a odčítání v oboru 0-20.Učebnice strana 48-49,52-53.

Český jazyk - čtení slov se shluky souhlásek typu - vlk,trn - učebnice strana 93,94. Čtěte prosím plynule po slabikách. Nácvik psaní velkého G.

Učebnice strana 95. Je to naše poslední velké písmenko, tak si dejte záležet. Básničku "Brčko" opište do pracovního sešitu.

Člověk a společnost -  vyprávění podle obrázku - pracovní list strana 42. Doplňování slov do vět - charakteristické znaky léta - pracovní list strana 43.

Vaše třídní učitelka Simona Průšová