Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

6.A

ČESKÝ JAZYK

Infinitiv – u slovesných tvarů zakončených na-t (běhat, plavat, skákat, pracovat, plakat, slyšet) nemůžeme určit ani osobu, ani číslo – takovým slovům říkáme infinitiv – neurčitý způsob

Str. 42 cv. 10 – utvořit ze sloves infinitiv

             cv. 11 a – vyhledat slovesa

                        b – určit osobu

                        c- utvořit ze sloves infinitiv

                        d – najít slovesa v množném čísle

                        e – říct jinak

 

DOPIS – str. 81

Přečtete si napsaný dopis, odpovězte na otázky pod článkem

str. 82 v rámečku – důležité pro psaní dopisu- str. 82, cv. e – sestavení dopisu

 

ČTENÍ

„ Jak je těžké si vybrat správné povolání “  - str. 66 – 69

Článek bude i na příští týden – přečtěte si několikrát, důkladně

 

 

MATEMATIKA

 

-Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek

str. 56, 57 – cv. 36, 37

-Slovní úlohy

-Dělení se zbytkem – str. 72

 

GEOMETRIE

úhel pravý, tupý, ostrý, přímý str. 91

str. 92, cv. 2 – vyhledej ne ve třídě, ale doma

             cv. 3 – hodiny si překresli a pod ně napiš, jaké úhly ručičky svírají

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Profese

Přečti si ještě jednou zápis z týdne 4.5. – 7.5. (školství)

Jaké typy škol připravují žáky na určité profese

 

 

Otázky:

1.       Jakou školu musí vystudovat žák, který chce být zedníkem, učitelem, prodavačkou, automechanikem, pokrývačem, lékařem, kuchařem, švadlenou, sekretářkou.

2.       Zjisti na internetu, projdi se po Mostě jaké střední školy a učiliště jsou v Mostě.

 

 

PŘÍRODOPIS

Botanika – květ

Květ – rozmnožovací orgán rostlin. Mají rozmanitý tvar, velikost, barvu.

Pomocí květu se rostlina rozmnožuje pohlavně. Samčí pohlavní orgány jsou tyčinky, samičí pohlavní orgán je pestík. Uvnitř květu je cukerná tekutina – láká hmyz. Hmyz tekutinu saje a při tom přenese pyl z tyčinek na pestík – nastane opylení květu. Květy může opylovat i vítr.

Splynutím samčí a samičí pohlavní buňky – oplozením – vznikne zárodek nové buňky.

 

Otázky a odpovědi:

1.       Co je oplození?

2.       Co je oplodnění?

3.       Samčí pohlavní orgán u rostlin?

4.       Samičí pohlavní orgán u rostlin?

5.       Kdo může opylovat květy?

Ahoj šesťáci, posílám další úkoly. Pracujte, pracujte, pracujte! Posílejte mi vypracované úkoly na webovou stránku třídy, nebo mi je přineste dopoledne do školy. Stále mi někteří žáci úkoly neodevzdali, a proto nemám možnost úkoly překontrolovat a poradit vám při chybném vypracování úkolu. Vypracované úkoly si schovávejte, ať mi je předložíte (podíváme se na ně na začátku příštího školního roku). Vaše třídní učitelka Martina Čáková.

 

FYZIKA

 

Gravitační síla- její působení a souvislost s hmotností tělesa, odpovězte na otázky na straně 28 a 29, odpovědi pošlete na email: 9bspecmo@seznam.cz.

 

·       Učebnice str. 36- 37

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_aNfdXAbek

 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

 

Zeměpis 6. ročník

 

Morseova abeceda – seznamte se

 

http://morseovaabeceda.cz/

 

Vyřešte kvíz

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UMVJMSkxVR0xMR05MVlZZSFQyNFZLVUhOMC4u

 

Zdraví Brunnerová