Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

6.B

Vyzývám zástupce žáků, kteří si ještě nevyzvedli prospěch za období únor a březen (3. čtvrtletí), aby se dostavili do školy, kde jim bude předán

Několik žáků si nevyzvedlo novou práci!

Pokud vám není nějaká látka jasná, dostavte se do školy, bezpečně probereme osobně.

Čj -  pravopis slov- vypracovat do sešitů vždy jedno cvičení z prac. listu (psát datum)

     - vyhledávání sloves v textu – osoba, číslo, čas

     - časování sloves

     - slohová výchova – společenský styk – vítání – loučení

        vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do listů)

     - práce s texty dle zadání v úvodu (čtení s porozuměním – orientace v části textu - stylizace,    

       reprodukce)

 

Nj – opakování - fixace slovní zásoby probraných témat – rodina

      - členové rodiny – jednoduché rozhovory

      - vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do listů)

 

M – násobilka, dělení se zbytkem v oboru m. násobilky,

      -  sčítání – odčítání s přechodem více číslic přes základ v oboru do 1 000

      -   G – základní geometrické útvary, úhly – druhy, konstrukce dle zadání

      -  vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do lisů)

      - u přeložených listů opisovat příklady do sešitů (datum)

 

P – rostliny – patra rostlin

   - stavba vyšších rostlin – pracovní list

 

 Ov – shrnutí témat

       – Region – region Most - orientace v problematice - životní prostředí dříve a dnes,

       - příroda našeho regionu

       – vypracovat pracovní listy

 

FYZIKA

 

Gravitační síla- její působení a souvislost s hmotností tělesa, odpovězte na otázky na straně 28 a 29, odpovědi pošlete na email: 9bspecmo@seznam.cz.

 

·       Učebnice str. 36- 37

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_aNfdXAbek

 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

 

Zeměpis 6. ročník

 

Morseova abeceda – seznamte se

 

http://morseovaabeceda.cz/

 

Vyřešte kvíz

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UMVJMSkxVR0xMR05MVlZZSFQyNFZLVUhOMC4u

 

Zdraví Brunnerová