Archiv: !

18.5. - 22. 5. 2020

7.A

Milí žáčci,

v týdnu od 18. května do 22. května 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

 

Český jazyk

 

-       Komunikační a slohová výchova

Objednávka předplatného. Sestavte a napište objednávku na předplatné. Objednávka - viz učebnice ČJ, strana 82, cv. 19.

Přihláška do knihovny v Mostě. Vyplňte přihlášku do knihovny:
http://www.knihovnamost.cz/klient-612/kino-182/stranka-10780

 

-       Literární výchova

V čítance na str. 54 - 56 čtěte “Loučení“ od Josefa Kajetána Tyla. Přečtený příběh následně vyprávějte vlastními slovy.

Odpovězte na otázky:

1.    S kterým městem je pověst o Švandovi a jeho dudách spojena?

2.    Kým je pro Dorotku Trnka? (odpověď najdete v textu)

 

-       Jazyková výchova

Slovesa -  čas minulý, přítomný a budoucí. Viz učebnice strana 54
a strana 55. Do sešitu vypracujte cvičení č. 4, č. 5 a č. 6, z učebnice ČJ,
na straně 56.

Procvičujte slovesa – čas přítomný, budoucí a minulý:

https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-cas-2-uroven?source=search

 

Opakování: vzory podstatných jmen, pádové otázky a vyjmenovaná slova.

Procvičujte podstatná jména – pády:

https://www.umimecesky.cz/tetris-pady?source=explicitExercise

Procvičujte skloňování podstatných jmen:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-sklonovani-podstatnych-jmen

Procvičujte vyjmenovaná slova po „B“:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b

 

 

 

Německý jazyk

Opakování – téma „Rodina“ – učebnice NJ, str. 3 a 4.

Přeložte pozdravy:

Dobrý den.   Dobrý večer.   Dobrou noc.   Ahoj.   Dobré ráno.

Procvičujte podstatná jména - věci: https://www.umimenemecky.cz/pexeso-podstatna-jmena-veci-mix-1-uroven?source=explicitExercise

Procvičujte rodinu - vztahy:

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-rodina?source=explicitExercise

 


 

Matematika

 

Písemné dělení dvojciferným dělitelem:

https://www.youtube.com/watch?v=MsinfJlmB-Q
https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0

 

Procvičujte příklady typu 420 : 70 =  ;  6 400 : 80 =  ;  450 : 90 = .

 

Do sešitu vypracujte cvičení z učebnice matematiky:

- strana 50, cvičení 7 až 13.

 

Procvičujte dělení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3070

Procvičujte násobení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4084

Procvičujte sudá a lichá čísla:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4102

Procvičujte třídění - dělení mincí:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3459

 

-       Geometrie – Obvod obdélníku. Učebnice strana 79 a 80, cvičení č. 1 - 3.

https://www.youtube.com/watch?v=iGwSCctRoic

 

Přírodopis

Hospodářsky významné rostliny – okopaniny, olejniny.

Botanika str. 52 – 55; pozorně čtěte!

Odpovězte na otázky č. 3 – č. 4, na straně 54 a na otázky č. 1 - č. 3,
na straně 55.

 

 ________________________________________________________

 

Vše zapisujte do sešitů a znovu vám všem připomínám - nezapomínejte
na procvičování v minulosti probíraného učiva!

Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!!!


VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA:
dakriz@specmo.cz

 

Opatrujte se, pomáhejte svým blízkým, učte se, hýbejte se, zpívejte si a nezapomínejte na dodržování hygienických zásad. JJJ

Všechny vás moc pozdravuji a těším se na slyšenou.

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

 

Občanská výchova:

 

Etiketa – zásady slušného chování

 

Umění jednat s lidmi – mezilidské vztahy

 

Výpisky - https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EYPoc6tT-odEp7Gy6cSDuyEBQGt20DTuyYZXEIlsA_t1sg?e=3CHNgB

 

 

 

Youtube – poslechněte si audio nahrávku https://www.youtube.com/watch?v=xDIAPHzSBfI&t=2146s

 

D 7.A – Věřím, že všichni pilně pracujete a že všichni plníte úkoly i z dějepisu a že v sešitě máte nakreslené pěkné obrázky. Dostala jsem krásný obrázek hejtmana Jana Žižky z Trocnova a za něj posílám velkou pochvalu. Budu ráda, když obrázky pošlou i ostatní.

 KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA = vojenské tažení církve proti pohanům (ti, co nejsou pokřtění) KŘIŽÁCI = vojáci, kteří bojují za církev a mají znamení kříže

 

ROK 1420 Papež vyhlásil 1. křížovou výpravu proti husitům. Tuto výpravu vedl císař ZIKMUND LUCEMBURSKÝ. Husité porazili křižáky v Praze na VÍTKOVĚ a na VYŠEHRADĚ.

 ROK 1421 Papež vyhlásil 2. křížovou výpravu proti husitům. Tuto výpravu vedl opět císař ZIKMUND LUCEMBURSKÝ. Husité porazili křižáky u ŽATCE, u KUTNÉ HORY

 HUSITÉ dokázali porazit křižáky, kteří byli ve velké přesile. Husité šli do boje s písní KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI.

 Do sešitu nakresli vlajku nebo jinou část výstroje křižáka, kde je znamení kříže. Obrázky najdeš na internetu. Poslechni si píseň KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI – najdeš ji na youtube. Zkus do sešitu napsat několik slov z této písně.

 

ZEMĚPIS - Opakování Liberecký kraj

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ESP5BjiYiUdJpSd9bh9T09oBb9256RaWQy--TDyKk4xEVA?e=RMj0Nn

 

 

 

Opakování ve formě kvízu - Liberecký kraj
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMjI3NjRCTDI1ODNDWVoyNUczSktTWFdFTy4u

  

FYZIKA - Vypracuj následují test na "MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN"

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1URDk1WTRFSjVNOE5JWDdCN1c0SzhLM1I4NC4u

Zdraví Rak Petr 🙂