Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

7.B

Zdravím, sedmáci J

Opět velká pochvala těm žákům, kteří aktivně vyplňují úkoly a posílají mi je na náš email – 7b@specmo.cz.

 

Český jazyk:

JV – slovesa – osoba, číslo a čas –  (uč. str. 53 – 54)

KaSv – objednávka – vzor objednávky https://www.skrblik.cz/vzory-zdarma/objednavka/

          - vyplnění dotazníku – ukázka https://www.survio.com/vzor-dotazniku/dotaznik-pruzkum-chod-domacnosti

LV – dobrodružná literatura – „Trosečník“ – ukázka z filmu na youtube https://www.youtube.com/watch?v=rRgL1pW9sc8

 

Pro ty, co baví vaření, mám speciální úkol – vyzkoušejte si udělat NEPEČENÝ DORT – recept s fotkami mi pošlete na náš email.

 

Matematika:

A – písemné dělení dvojciferným dělitelem (uč. str. 49/1)

G – rýsování šestiúhelníku (uč. str. 76)

 

Německý jazyk:

Der Sport – časování slovesa haben – uč. str. 23

 

Dějepis:

Václav IV., Křižácké výpravy – výpisky - https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EfYwP_oJhjVKqTff9EFYek4BHozLF57-mYxMeVvA7RiPNg?e=CQym9C

Ktož sú boží bojovníci - https://www.youtube.com/watch?v=elskCac9wSI

Youtube - ukázky

https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&t=93s

https://www.youtube.com/watch?v=GlA8TwYpRHM

 

Občanská výchova:

Etiketa – zásady slušného chování

Umění jednat s lidmi – mezilidské vztahy

Výpisky - https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EYPoc6tT-odEp7Gy6cSDuyEBQGt20DTuyYZXEIlsA_t1sg?e=3CHNgB

 

Youtube – poslechněte si audio nahrávku https://www.youtube.com/watch?v=xDIAPHzSBfI&t=2146s

 

Přírodopis:

Hospodářsky významné rostliny – luskoviny, pícniny a zelenina (uč.str.48-52)

 

 FYZIKA

Vlastnosti zvuku- opakování- vznik a zdroje zvuku, odraz, ozvěna, rychlost. Odpovězte na otázky ze strany 30. Odpovědi pošlete na email: 9bspecmo@seznam.cz

https://www.youtube.com/watch?v=wLB-68e6nGo

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

 

ZEMĚPIS - Opakování Liberecký kraj

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ESP5BjiYiUdJpSd9bh9T09oBb9256RaWQy--TDyKk4xEVA?e=RMj0Nn

 

 

Opakování ve formě kvízu - Liberecký kraj
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMjI3NjRCTDI1ODNDWVoyNUczSktTWFdFTy4u

 

 Zdraví Rak Petr 🙂