Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

8.A

Zprávy ze školy.

I nadále pokračujeme v učení na dálku. Učebnice z fyziky si můžete vyzvednout v úterý 19.5. od 9.00 do 10.30 ve škole. Nezapomeňte si vzít s sebou vypracované pracovní listy a zápisy ze sešitu. Vypracovaná cvičení můžete posílat na e-mail 8a@specmo.cz .

ČJ - opakování podstatných jmen rodu středního vzor MOŘE

v koncovce pouze  -i MOŘI = POLI

-          opakování podstatných jmen rodu středního vzor KUŘE

v koncovce jednotného čísla  -i KUŘETI

v koncovce množného čísla  -y KUŘATY

- opakování podstatných jmen rodu středního vzor STAVENÍ

v koncovce vždy  -i STAVENÍ

CVIČENÍ  najdeš na pracovním listě.

ČTENÍ – DOBRODRUŽNÁ LITERATURA má napínavý děj

ČÍTANKA str. 85-87 URPUTNÝ BOJ (článek budeme číst po částech)

-          do sešitu napiš odpovědi: 1. Kdo je hlavní hrdina a jak se jmenuje? 2. V jaké zemi se děj odehrává? 3. Koho hlavní hrdina potkal

M- NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10,100,1000

Při násobení 10 posuneme desetinnou čárku o jedno místo doprava. Při násobení 100 posuneme desetinnou čárku o dvě místa doprava. Při násobení 1000 posuneme desetinnou čárku o tři místa doprava.

PS – 23/1, slovní úloha 24/3

NJ – opakování slovíček z pořadu NĚMČINA S MITZI A MAUS jdou na výlet der Ausflug = výlet, der Wald = les, es regnet = pršet, weit = daleko, ich nehme mit = vezmu si sebou, das Wasser = voda, das Brötchen = houska

NĚMČINA S MITZI A MAUS si hrají na návštěvu mein = můj, dein = tvůj, der Besuch = návštěva, die Familie = rodina, die Oma = babička, der Opa = dědeček, die Schwester = sestra, die Schwestern = sestry, der Bruder = bratr, die Brüder = bratři

Zkontrolujte si v sešitě, že jste slovíčka přeložili správně.

P - NERVOVÁ SOUSTAVA – řídí a kontroluje činnost všech částí těla a všech orgánů. Nervová soustava přijme informace, zpracuje informace a vyšle příkaz k činnosti. Skládá se z CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY = MOZEK, MÍCHA a z OBVODOVÝCH NERVŮ

D – HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ PO ROCE 1848

Po zrušení nevolnictví a roboty (po roce 1848 = druhá polovina 19. století) venkovské obyvatelstvo rozhoduje o tom, jakým způsobem se bude živit. 1. začali samostatně hospodařit = ROLNÍCI, 2. nechali se najmout na práci ve velkostatku a v potravinářském průmyslu (cukrovary, lihovary, pivovary) = ZEMĚDĚLŠTÍ DĚLNÍCI, 3. odešli do měst a pracovali v průmyslu (textilní, železářský, strojírenský, sklářský) = DĚLNÍCI

OV – SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – podpora v nezaměstnanosti je pro občany bez práce, kteří jsou zaregistrovaní na ÚŘADU PRÁCE v evidenci uchazečů o zaměstnání a s úřadem práce spolupracují

 

FYZIKA

 

Světelné jevy- praktické využití optických přístrojů, odpovězte na otázky na str. 70. Odpovědi pošlete na email:9bspecmo@seznam.cz.

 

·       Učebnice str. 71- 74(fotoaparát, mikroskop)

 

https://www.youtube.com/watch?v=pzkzasrFtEg

 

https://www.youtube.com/watch?v=QcoeAa6UDlk

 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

 

Zeměpis 8. ročník

 

Kvíz: Urči podle nápovědy evropský stát

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UNFQwNVUwUDAyRlRaSVVaNzIxMjRKUEpJOS4u

 

Zdraví Brunnerová