Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

PŠ2A

milí žáci, květen nám utekl jako voda a většina z vás se připravuje na závěrečné zkoušky. Pokračujte v opakování učiva, které máte připravené na pracovních listech. Neopomeňte praktickou zkoušku, to znamená trénujte své dovednosti podle návodů, zapamatujte si postupy práce a zkoušejte svůj výrobek vypracovat co nejlépe. 

Český jazyk - neustále procvičujte čtení, dodržujte interpunkci, snažte se o výrazný přednes při čtení nahlas. Pokud čtete potichu, převyprávějte textu obsah rodičům, pokud něčemu nerozumíte, požádejte o vysvětlení nebo mi napište, ráda vám odpovím. Opište složité souvětí z přečteného textu, podtrhejte podstatná a přídavná jména. Opisujte přesně bez chyb. vypracujte pracovní list podle odkazu https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/11632 . Petruška se snaží hláskovat a spojovat do slabik či slov a snaží se opisovat jednotlivá slova.

Matematika - věnujte se tentokrát geometrii, zopakujte si geometrické tvary a tělesa, narýsujte trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný, kružnice o průměru 8 cm a poloměru 4 cm, čtverec A,B,C,D (5 cm), obdélník E,F,G,H (E,F 6 cm a F,G 3 cm). Stále opakujte sčítání a odčítáni v oboru do tisíce pod sebou. Na procvičování násobilky využijte odkaz https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/15252 .

PP - tentokrát se věnujte ovoci, ovoce místní a exotické, poznávejte druhy, opakujte možnosti zpracování ovoce ve studené kuchyni a tepelně zpracované ovoce. Nezapomeňte na různé druhy pečení, koláčů, zavařenin, kompotovaného ovoce.

ROV - zopakujte si všechny tělesné soustavy lidského těla, vyjmenujte popřípadě napište na papír z čeho se skládají, nejdůležitější orgány. https://lidsketelo.webnode.cz/soustava-kosterni/ 

zpívejte si, malujte si a buďte v pohodě. Zdraví vás asistentka Lenka Kačírková a učitelka Jitka Bejšovcová

Německý jazyk

 – opakujeme si slovní zásobu, počítáme do dvaceti,  zaměříme se na známé potraviny a zahrajeme si na obchod a nezapomeneme na základní barvy.

Informatika – přihlášení a odhlášení, opakujeme vyhledávání na Youtube.

A pozor! Pořádně oslavíme a užijeme si „Dětský den!“

Zdravověda :  postup: www.ctedu.cz - střední škola - biologie - paraziti a spustit