Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

3.A

Milí žáci, ve škole máte připravenou poslední sadu pracovních listů na červen. Žáci a rodiče, kteří si je nevyzvedli,ať tak učiní.

Matematika - pokračujeme v odříkávání násobků čísla 2.Násobky musíte znát zpaměti. Jestliže zvládnete odříkat násobky dvou, zvládnete i příkady na násobení a dělení na straně 54. Dále procvičujte pamětné sčítání a odčítání v oboru 0-20. Nová látka - učebnice strana 55 - numerace do 100. Naučíte se počítat po desítkách do sta.

Český jazyk - nácvik plynulého čtení slov s obtížnější slabičnou skladbou a shluky souhlásek. Učebnice strana 96 - 97, 106 - 107. Do cvičného sešitu pokračujte v opisu a přepisu textu - přepište říknky na str.97, pozor na velká písmenka.

Člověk a společnost - péče o životní prostředí - třídění odpadu - pracovní list stran 39. Bezpečné chování v silničním provozu -dopravní značky - pracovní list 18.

Přeji hodně zdaru.

Třídní učitelka Simona Průšová