Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

5.A

 

Milí žáci,  

v době přerušení výuky, si opakujte a procvičujte uvedené učivo: 

PL = ZKRATKA PRO PRACOVNÍ LIST

Čj – Procvičujte PODSTATNÁ JMÉNA

     - Vypracujte obě strany PL - PODSTATNÁ JMÉNA - DOPIŠ K OTÁZCE JEDNÍM SLOVEM

     - Pracujte v učebnici na str. 75 - 76 - číslo a rod podstatných jmen - vypracujte cvičení:

              str. 75/6 ;  76/7  - ústně

              str. 76/8 - přečtěte a vypište podstatná jména do sešitu

     -  Vypracujte  PL - SPOJ, CO K SOBĚ PATŘÍ. JAKÝ JE? JAKÁ JE? PŘÍDAVNÁ JMÉNA.

     -  Vypracujte obě strany PL č.13 opakujte slovesa a slovesný čas.

      - ČTĚTE POZORNĚ PL - PODRTHOVÁNÍ a vypracujte úkol

     - přečtete si nějakou pohádku

Nj – vypracujte pracovní list, který jste dostali -

                     - Potraviny - ČTI SI. ZKUS SE NAUČIT NĚJAKÁ SLOVÍČKA                                         - Domácí zvířata - NAUČ SE SLOVÍČKA

    -  Doplň do vět slovíčka - JA /ano/, NEIN /ne/, KEINEN /žádný/ a ta slovíčka, která tam 

        chybí, věty napiš:

         /Jmenuji se Eliška./                           / Ne, jmenuji se ...... - doplň své jméno./

       Mein Name ist Eliška.                          _______, mein Name ist_________ .

        /Je tvoje maminka doma?/               / Ano, moje maminka je doma./

       Ist deine Mutter zu Hause?                  ______, meine Mutter ist zu Hause.

        / Máš psa?/                                        / Nemám psa./

        Hast du einen hund?                          Ich habe ___________  Hund.

M – Procvičujte písemné sčítání i odčítání trojciferných čísel v oboru do 1000 - pracujte s učebnicí - str. 64/1,2 - příklady napište pod sebe

       -   Na str. 41 - 43 si opět vyberte dvě jiné slovní úlohy a vypracujte do sešitu

   -  Vypracujte  PL - VYSTŘIHNI A NALEP K TĚLESŮM, napište názvy těles podle učebnice -

     - str.86/ Úkol 4

     -  Vypracujte obě strany PL - ZAPIŠ, KOLIK JE HODIN  a  DOPLŇ HODINOVÉ RUČIČKY

ČS - Vypracujte PL - OBĚH VODY V PŘÍRODĚ  VYBARVI.

       - Vybarvi si planetu ZEMI - PL - nauč se básničku

       - Napiš, co všechno by sis koupil, kdybys měl 1000,- korun.

UČIVO SI ROZLOŽTE NA JEDNOTLIVÉ DNY, NEDĚLEJTE VŠECHNO NAJEDNOU.

Zpívejte, malujte, cvičte /abyste neztloustli/, čtěte, učte se /aspoň trochu/ a NEZLOBTE  

RODIČE 

Všechny úkoly, které máte plnit, budu kontrolovat. Pracujte sešitu či na papír. Všechny pracovní listy si uschovejte.

Každý den se od 9.00 hodin  můžete učit spolu s televizí - ČT 2 - pořad  UčíTelka, tak se  dívejte. Najdete i na internetu -  https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

Dále se můžete učit na internetu na stránkách - www.onlinecviceni.cz  - na těchto stránkách se musí rodiče zaregistrovat, protože vám není 18 let a můžete začít. Je tam spousta cvičení na procvičování. Zapisujte si, co jste procvičovali.

Mějte se hezky a OPATRUJTE SE                                    Pavla Remutová