Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

7.A

Milí žáčci,

v týdnu od 25. května do 29. května 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

Český jazyk 

-Komunikační a slohová výchova 

Na poště. Vyzvedněte si na poště podací lístek a naučte se ho vyplňovat. 

Viz učebnice ČJ, strana 83.

Zopakujte si, kdo je adresát a kdo je odesílatel. 

Odpovídejte na otázky -  učebnice ČJ, strana 83, cvičení a).

Podací lístek ke stažení:

https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/formulare-a-tiskopisy 

-Literární výchova

V čítance na str. 57 čtěte “Kouzelník Magiáš“ od Karla Čapka. Přečtený text vyprávějte vlastními slovy. 

-Jazyková výchova

Slovesa -  čas minulý, přítomný a budoucí. Do sešitu vypracujte cvičení č. 7, 

č. 8 a č. 9, z učebnice ČJ, na straně 57.

Procvičujte slovesa – čas přítomný, budoucí a minulý:

https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-cas-2-uroven?source=search 

Opakování: vzory podstatných jmen, pádové otázky a vyjmenovaná slova.

Procvičujte podstatná jména – pády:

https://www.umimecesky.cz/tetris-pady?source=explicitExercise 

Procvičujte skloňování podstatných jmen:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-sklonovani-podstatnych-jmen 

Procvičujte vyjmenovaná slova po „L“:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-l 

Německý jazyk

Opakování – téma „Bydlení“ – učebnice NJ, str. 5 a 6. 

Přeložte z češtiny do němčiny: 

Co je v dětském pokoji. – viz učebnice NJ, strana 5.

Procvičujte podstatná jména – části domu, nábytek: 

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-dum?source=explicitExercise 

Procvičujte podstatná jména – věci, mix:

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-podstatna-jmena-veci-mix-1-uroven?source=explicitExercise 

Matematika

Opakujte písemné dělení jednociferným dělitelem:

https://www.youtube.com/watch?v=3kGh9Qrkww0  

Opakujte písemné dělení dvojciferným dělitelem: 

https://www.youtube.com/watch?v=MsinfJlmB-Q  

https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0 

Do sešitu vypracujte cvičení z učebnice matematiky:

- strana 52, cvičení 24 až 32.

Procvičujte dělení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3070 

Procvičujte násobení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4084 

Procvičujte sudá a lichá čísla:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4102 

Procvičujte třídění - dělení mincí: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3459 

-Geometrie – Obvod čtverce a obdélníku. 

Učebnice strana 82, cvičení č. 18 - 20.

https://www.youtube.com/watch?v=fe16B8Hv3gE 

Přírodopis

Hospodářsky významné rostliny – obilniny. 

Botanika str. 56 – 58; pozorně čtěte!

Odpovězte na otázky č. 1 – 3, na straně 58.

Prezentace:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdum.rvp.cz%2Fmaterialy%2Fstahnout%2Flfcmsgga%2FObilniny%2520prezentace.ppt 

Vše zapisujte do sešitů a opět vám všem připomínám - nezapomínejte 

na procvičování v minulosti probíraného učiva!

Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!!!

VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA: dakriz@specmo.cz 

Opatrujte se, pomáhejte svým blízkým, učte se, hýbejte se a nezapomínejte na dodržování hygienických zásad. Všechny vás moc pozdravuji a těším se na slyšenou. 

Vaše třídní učitelka 

D. Křížová

Občanská výchova: 

Umění jednat s lidmi – problémy lidské nesnášenlivosti – výpisky - https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/Ece-i7Il2HNOhBHOQ_N1_G0BzBdLVml_B-qtCV-m5Gfm-Q?e=1Oleqp  

https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/EWaBl0rdmTBHhlSGGJVvui8BS07aK_6A5RMMsENiHiZ3Xg?e=GEGd1v 

D7.A –  HUSITSKÉ ZBRANĚ Velitelé husitů = HEJTMANI ovládali vojenskou taktiku. Pro bitvu vybírali vhodný terén (např. kopce, vyschlý rybník, hráz mezi rybníky). Z vozů vytvářeli vozovou hradbu, která sloužila k opevnění a ochraně při bitvě.

ZBRANĚ -  1 .střelné – kuše, ručnice = malé pušky, houfnice = děla, praky 2. zbraně pro boj zblízka – meč, kopí, cep, sudlice, řemdih

Najdi na internetu obrázky husitských zbraní a nakresli je do sešitu. Ke zbraním na obrázku napiš jejich název například sudlice.

ZEMĚPIS -  Test na KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1URUhYNFlYT1RKNFhaQ0dOTjdPSjVLWVNJMy4u 

Pomůcka k testu - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EYYe5P1b8dVIizF4FGrwpM0BHliBnQj5-G9229EOY2E-mg?e=5o2jZf 

Zdraví Rak Petr 🙂