Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

7.B

Milí sedmáci.

Od chvíle, kdy se nám zavřela škola, předávám osobně ve škole učivo na daný týden. Buďto po předem smluvené schůzce, nebo v určený den – ode dneška to bude každé úterý po 9. hodině. Úkoly, které zadávám, plníte v rámci povinné školní docházky, tudíž je vaší povinností se učit a plnit zadané učivo i v tomto režimu. Někteří z vás se školou vůbec nekomunikují, nereagují a ve škole se ani nebyli informovat. Některým zákonným zástupcům stále nefunguje telefon. Některým pro změnu funguje, ale na smluvenou schůzku nepřijdou. Ti, kteří si pro učivo přišli, musí také předložit vypracované úkoly – buď vyfocením a zasláním na třídní email – 7b@specmo.cz (mimochodem toto využil pouze jeden jediný žák – a moc chválím!!!) nebo přinést osobně do školy. Od počátku vám také dáváme testy online a různé úkoly, které stále někteří z vás nevyplnili – naleznete je v každém týdnu pod zadáním učiva daného předmětu.

Český jazyk:

JV – slovesa – časování – čas minulý, přítomný, budoucí (uč. str. 54, 55/1,2,3, 56/5,6, 57/8, 58/11, 59/13)

KaSv – poštovní poukázka – vyplnění – ukázka https://www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/postovni-poukazka-c , https://www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/postovni-poukazka-a , https://www.kastnersw.cz/formstudio/formulare/podaci-listek.asp 

LV – vlastní literární tvorba – vymyslete si nějakou pohádku – zaslat na email

Úkol pro dobrovolníky – pokud máte rádi langoše, napište recept a postup, vše nafoťte i vaše vaření a pošlete na email.

Matematika:

A – písemné dělení dvojciferným dělitelem (uč. str. 49/2, 49/3 je dělení se zbytkem!!!)

G – druhy nepravidelných mnohoúhelníků (uč. str. 76-77)

Dějepis:

Bitva u Lipan – https://www.youtube.com/watch?v=xMpwUl_lycA  - popis

Udatné dějiny českého národa - https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=44 

Občanská výchova: 

Umění jednat s lidmi – problémy lidské nesnášenlivosti – výpisky - https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/Ece-i7Il2HNOhBHOQ_N1_G0BzBdLVml_B-qtCV-m5Gfm-Q?e=1Oleqp  

https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/EWaBl0rdmTBHhlSGGJVvui8BS07aK_6A5RMMsENiHiZ3Xg?e=GEGd1v 

Přírodopis:

Hospodářky významné rostliny – okopaniny, olejniny (uč. str. 52-55)

Otázky - https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EXTGQWrmDZhFtWvOyPQjKQYBiLngyr4tLA8mzSLcwPaS8g?e=wsAxJx 

FYZIKA

Pascalův zákon- opakování, hydraulická zařízení a jejich využití v praxi. Dokončete stručné výpisky a nezapomeňte na obrázky.

•Učebnice str. 31- 33

Odpovězte na otázky na str. 34. Odpovědi pošlete na email: 9bspecmo@seznam.cz

https://www.youtube.com/watch?v=dqdrn1Ux5-Y 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

ZEMĚPIS -  Test na KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1URUhYNFlYT1RKNFhaQ0dOTjdPSjVLWVNJMy4u 

 

Pomůcka k testu - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EYYe5P1b8dVIizF4FGrwpM0BHliBnQj5-G9229EOY2E-mg?e=5o2jZf 

Zdraví Rak Petr 🙂