Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

8.A

Další pozdrav ze školy,

V minulém týdnu jste si vyzvedávali ve škole pracovní listy, ve kterých budete opakovat učivo z přírodopisu, dějepisu, občanské výchovy. Úkoly vypracovávejte postupně, nemusíte vše najednou, je to práce na další 3 týdny. Velmi chválím ty z vás, kteří pilně pracují, do školy přinesli vypracované úkoly a snaží se zvládnout nové učivo. Vím, že to není jednoduché, ale někteří z vás ukázali, že jste samostatní mladí lidé, kteří dokáží řešit problémové situace a kteří se nevyhýbají povinnostem. Bohužel někteří z vás se povinnostem vyhýbají a očekávají, že práci za ně udělají rodiče nebo si myslí, že nemusí dělat vůbec nic. Takový přístup k práci se pak projeví na vysvědčení a přinese jim problémy i v deváté třídě.

ČJ - opakování podstatných jmen rodu mužského neživotného vzor HRAD

v koncovce je       - y   HRADY = STROMY

-opakování podstatných jmen rodu mužského neživotného vzor STROJ

v koncovce je       -i      STROJI = KOTLI

CVIČENÍ  najdeš na pracovním listě.

ČTENÍ -  ČÍTANKA str. 88-91 URPUTNÝ BOJ (článek budeme číst po částech)

do sešitu napiš odpovědi: 1 Proč došlo k zápasu mezi medvědy? 2. Co během zápasu dělal Muskwa?

M- DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10,100,1000

Při dělení 10 posuneme desetinnou čárku o jedno místo doleva. Při dělení 100 posuneme desetinnou čárku o dvě místa doleva. Při dělení 1000 posuneme desetinnou čárku o tři místa doleva.

43,0 : 10 = 4,30 Při dělení 10 posuneme desetinnou čárku o jedno místo doleva. Čárku tedy posuneš před číslici 3.

43,0 : 100 = 0,430 Při dělení 100 posuneme desetinnou čárku o dvě místa doleva. Čárku tedy posuneš před číslici 4.

43,0 .:1000 =0,0430 Při dělení 1000 posuneme desetinnou čárku o tři místa doleva. Čárku budeš posouvat o tři místa, to znamená před 3, pak před 4 a ještě o jedno místo. Protože tam už žádné číslo není, doplň si tam nulu.

0,9 : 10 = 0,090,9 : 100 = 0,0090,9 : 1000 = 0,0009

3,52 : 10 = 0,3523,52 : 100 = 0,03523,52 : 1000 = 0,00352

406,3 : 10 = 40,63406,3 : 100 = 4,063406,3 : 1000 = 0,4063

UČEBNICE 42/7,8,9

NJ – opakování slovíček z pořadu NĚMČINA S MITZI A MAUS si hrají na školu die Schule = škola, die Lehrerin = učitelka, der Schüler = žák, ich schreibe = píši, du schreibst = píšeš, ich lese = čtu, du liest = čteš, der Kopf = hlava, der Knochen = kost, die Knochen = kosti, Es tut mir lied. = Je mi to líto.

Slovíčka i s překladem opiš do sešitu. 

P - NERVOVÁ SOUSTAVA – MÍCHA je uložena v páteřním kanálu. Páteř je složena z obratlů, prostředkem dutých obratlů prochází mícha. Mícha spojuje míšní nervy a mozek. Informace z mozku proběhnou přes míchu a odstředivé nervy k orgánům, podněty z orgánů vedou dostředivé nervy přes míchu do mozku

MOZEK – Pracuje jako počítač. Přijímá, zpracovává, třídí informace. Zpracovává odpovědi, ukládá informace do paměti. Je uložen v lebce a chrání ho mozkové obaly a mozkomíšní mok.

CVIČENÍ V PRACOVNÍM LISTĚ

D - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ PO ROCE 1848

V této době se rozvíjejí města. Ve městech žijí majitelé továren a bank, živnostníci, úředníci a velký počet dělníků. DĚLNÍCI pracovali v továrnách, často nebyli spokojeni s pracovními podmínkami (malý plat, dlouhá pracovní doba, práce v nezdravém prostředí). Dělníci ve městech začali zakládat zájmové spolky. 

CVIČENÍ V PRACOVNÍM LISTĚ

OV - SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – NEMOC, INVALIDITA = snížená nebo změněná pracovní schopnost v důsledku nemoci, špatného zdravotního stavu nebo vrozeného postižení. Invalidita je úplná nebo částečná. Invalidní lidé mají nárok na úplný nebo částečný invalidní důchod.

CVIČENÍ V PRACOVNÍM LISTĚ

FYZIKA

Světelné jevy- souhrnné opakování, jak vidí naše oko- je toho hodně, takže si udělejte stručnější výpisky a hlavně nezapomeňte na obrázky, ty jsou důležitější.

•Učebnice str. 75- 79

https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Zeměpis 8. roč.

Bobečci, přečtěte si výklad. Hodně štěstí.

Průmysl v Evropě – https://www.youtube.com/watch?v=Yx5Dh8WJcSc&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=27

Zdraví Brunnerová