Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

9.A

Hezký nový týden – poslední v květnu. Do konce školního roku nám zbývá šest týdnů. Pro tento týden jsem pro vás připravila následující úkoly:

ČESKÝ JAZYK: SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ

Uč. str. 59/cv. 7 a 8 – do ŠS vždy dvě věty spoj do souvětí vhodnou spojkou a napiš.

Uč. str. 59/ cv. 9 – opiš pouze tučně zvýrazněná slova a urči jejich slovní druh

Sloh: napiš do ŠS 5 - 7 vět na téma: Inzerát – prodám kolo

LV: (literární výchova): Film – napiš pěti větami o filmu, který tě v poslední době zaujal.

MATEMATIKA: OPAKOVÁNÍ – ŘÍMSKÉ ČÍSLICE, PROSTOROVÉ ÚTVARY – JEHLAN, VÁLEC

Do ŠS napiš všechny římské číslice od 1 do 30

Do ŠS narýsuj jehlan a válec

DĚJEPIS: NOVÉ SPOLEČENSKÉ POMĚRY V EVROPĚ uč. str. 63 – do ŠS vypracuj výpisky, podívej se na video

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad-1https://www.youtube.com/watch?v=Um4g6G4uW5c50722 

ZEMĚPIS: AUSTRÁLIE – PODNEBÍ, VODSTVO, HORSTVO, ZEMĚDĚLSTVÍ

UČ. STR. 46 – 47 PŘEČTI SI, UDĚLEJ VÝPISKY A PÍSEMNĚ do ŠS odpověz na 5 otázek ve žlutém rámečku a podívej se na reportáž.

https://www.youtube.com/watch?v=nP0x8p1tuKE 

PŘÍRODOPIS: LIDÉ A PROSTŘEDÍ - KRAJINA

Uč. str. 70 - 71 do ŠS vypracuj výpisky a písemně odpověz na 4 otázky na str. 71 dole.

https://www.youtube.com/watch?v=Fpk1aIDztLk 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7X4jkDhDk4 

OBČANSKÁ VÝCHOVA:

OBČAN V KONTAKTU S ÚŘADY  - Základy a zásady slušného chování na veřejnosti, v úřadech, ve veřejných institucích  - napiš 5 – 7 vět o tom, jak bys pomohl člověku, který leží na chodníku

A i nadále sledujte vysílání:

ČT edu — Česká televize        UčíTelka — Česká televize      Čt odpoledka

Hezký týden - Erika Bednárová a jsme v kontaktu přes naši skupinu 9. A na Messengeru.

FYZIKA

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

https://www.youtube.com/watch?v=rw5LTSnRUxE 

https://www.carbounion.cz/radce/jasne-a-prehledne-co-patri-mezi-obnovitelne-a-neobnovitelne-zdroje-energie 

Z druhého odkazu si stručně napište, co jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

CHEMIE - Vypracuj následující test - Uhlí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UN1lTWDBERzNEQTlQUzFOWDlDNURURTJCOC4u 

Jako pomůcku k testu můžeš využít následující prezentace:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EeM3buYnz9ROoI7IkUFGUsoBsIFaoIOxqk4JMGGrxFAyYw?e=wjWef7 

Zdraví Rak Petr 🙂

NJ 9.A  napiš si 10 podstatných jmen  , 10 sloves, 10 předložek , 10 zájmen a přelož do NJ. Vybírej tak , aby se Ti povedlo  z těchto slov v příštím týdnu utvořit věty.