Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

5.BS

Vážení rodiče a milé děti, další týden za námi a my posíláme další učivo. Mějte se hezky a moc vás všechny zdravíme. 

Millánek

ČJ – Milánek přečte text na str. 15 a 16 – „Kuba píše úlohu“. Do sešitu přepíše první dvě věty. Pod věty namaluje 3 pastelky. 

M – Do sešitu si Milánek přepíše a vypočítá následující příklady (pomáhá si počítadlem):

10 + 60 =                                  100 – 90 =

 

40 + 40 =                                   70 – 40 = 

 

80 + 10 =                                   50 – 20 =

 

50 + 40 =                                   60 – 20 = 

 

10 + 90 =                                   90 - 10 =

Milánek si také zkusí počítání z paměti (nejlépe příklady do 20). 

Člověk a jeho svět  - Milánek vypracuje opakovací list na str. 43 s názvem „Člověk a jeho zdraví“. Černobílé obrázky vybarví pečlivě pastelkami. 

Lukášek – Pracuje podle individuální pracovních pokynů a pracovních materiálů zaslaných na email.

Maťo a Davča

•piště písmenko F z předaných materiálů (fólie a mazací fix) procvičujte předcházející písmenka

•zkuste podle vzoru napsat jména členů rodiny (velké hůlkové písmo)

•piště číslici 5, opakujte číselnou řadu 1 – 7

•zkuste si společně zopakovat geometrické tvary…vezměte předměty z vašeho okolí a pokládejte otázky typu: „Ukaž čtverec, kde je kruh?“

•pokud máte možnost, shlédněte https://www.youtube.com/watch?v=LDBfEM5F04w  

•ukažte si, řekněte či zopakujte názvy základních druhů ovoce a zeleniny

•pokračujte v nácviku sebeobsluhy a stále zapojujte do domácích prací…

Maty a Honza

•rozvíjejte slovní zásobu za pomoci předmětů z vašeho okolí…“To je banán“…“Ukaž, kde je čaj.“apod.

•zopakujte si dětskou říkanku „Paci, paci“ a doplňte pohybem

•zkuste foukat kuličku z papíru…kamkoliv, ale foukat

•pokud máte možnost, shlédněte https://www.youtube.com/watch?v=LDBfEM5F04w 

•zkuste zopakovat uchopení tužky, štětce a jiného psacího náčiní

•sebeobluhu opakujte stále