Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

3.B

Milí žáci, pokračujeme ve výuce na dálku,

3.ročník:

v matematice procvičujte násobení a dělení číslem 2, sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku. Počítejte po desítkách do sta. Učebnice strana 56, 57.

V českém jazyce nacvičujte čtení s porozuměním – učebnice str. 109–111- ukázka z knížky "Kocour Mikeš". Pokuste se sami přečtený text převyprávět.

Říkanky na straně 100–101 přepište do cvičného sešitu nebo na řádkovaný papír. Opakujte si psaní velkých písmen a pozor na háčky a čárky.

V prvouce vypracujte str. 42 a 43 v pracovním sešitě.

V němčině opakujte slovíčka ze slovníčku.

Opakování – orientace v čase – hodiny – čtvrt, půl, třičtvrtě, celá. 

2. ročník:

v českém jazyce přečte a přepíše str. 135 v čítance.

V matematice doplňte číselnou řadu, zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1202 

trénujte vztahy více a méně do 10, zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1427 

V prvouce vypracujte pracovní list na str. 45. A opakujte si dny v týdnu.

Všechny vás zdravím, Drobná Eva