Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

5.A

Milí žáci,  

v době přerušení výuky, si opakujte a procvičujte uvedené učivo: 

PL = ZKRATKA PRO PRACOVNÍ LIST

Čj -  Procvičujte PODSTATNÁ JMÉNA

     - Vypracujte obě strany PL - POSKLÁDEJ SLABIKY V KAŽDÉM ŘÁDKU A VYTVOŘ  SLOVO  (dostanete podstatná jména)

                                                  - DVOJICE SLOV - přečtěte slova a tvořte krátké věty, věty napište

     - VLASTNÍ JMÉNA - Vypracujte  PL - Jmenuji se Zuzanka Nováková. - splňte úkoly a pastelkou podtrhněte VLASTNÍ JMÉNA

   Na druhé straně čtěte a doplňte do slov chybějící písmena, namalujte obrázky.

  Přečtete si nějakou pohádku, kterou máte doma. Procvičujte hlasité i tiché čtení. Komu čtení nejde, slabikuje.

Nj – vypracujte pracovní list, který jste dostali - ZKUS DOPLNIT VĚTY - MEIN - MEINE

                                                                                                                            /MŮJ  - MOJE/

                                                                                                                          - DEIN - DEINE

                                                                                                                            /TVŮJ - TVOJE/

     -  2. strana PL - ZKUS DOPLNIT - doplň zájmena do vět

M – Procvičujte si násobkové řady č.2 - 9  - vyplňte PL - naučsepočítat.cz  /. , : /

        PAMATUJTE - PRSTY VÁM POMÁHAJÍ - POUŽÍVEJTE I PŘI DĚLENÍ -

              24 : 3 =  říkejte si násobky čísla 3 do 24. Při každém násobku zvedněte 1 prst -

                            - KOLIK PRSTŮ ZVEDNEŠ TO JE VÝSLEDEK-

                            3   6   9  12   15   18   21   24 - ZVEDNEŠ 8 PRSTŮ, VÝSLEDEK = 8

              24 : 3 = 8

     -  Procvičujte sčítání i odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 - vypracujte 2.stranu

         PL - naučsepočítat.cz   

     -  Vypracujte obě strany PL - KORÁLKY 

         - opakování - základní rovinné útvary

                             - kruh, kružnice - podtrhněte všechny kruhy, narýsujte libovolnou kružnici

ČS  - Co nás může ohrozit - nebezpečná místa - napiš nějaké příklady

 

       - Vítr a vduch - napiš, jaké druhy větru znáš

                              - napiš, jak chráníme životní prostředí, abychom dýchali čistý vzduch

 

Vyplň dva PL s barevnými kontejnery - obě strany /celkem 4 strany/

 

Mějte se hezky a OPATRUJTE SE                                    Pavla Remutová