Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

6.B

zeměpis – Kvíz – písmo ve světě

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UOVpDWk5FWlk3OTRHV0w4NUdOMEkxRFpZRi4u 

Najděte definici světových organizací a zapište do níže uvedeného odkazu

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UODY3MEhXTlhNMktSWTdWNkFFQ1hCNE9ITy4u  

Zdraví Brunnerová

     Vyzývám zástupce žáků, kteří si ještě nevyzvedli prospěch za 3. čtvrtletí (období únor a březen), aby se dostavili do školy, kde jim bude předán 

Několik žáků si nevyzvedlo novou práci!

Pokud vám není nějaká látka jasná, dostavte se do školy, bezpečně probereme osobně.

Čj -  pravopis slov- vypracovat do sešitů vždy jedno cvičení z prac. listu (psát datum)

     - vyhledávání sloves v textu – osoba, číslo, čas

     - časování sloves mít - nemít

     - slohová výchova – společenský styk – mimika - výraz v obličeji

        vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do listů)

     - literární výchova – zhlédnutí díla - práce se shlédnutým příběhem (orientace v postavách a části 

       příběhu – reprodukce)

Nj – opakování - fixace slovní zásoby probraných témat – rodina, škola, bydlení

      - jednoduché rozhovory

     - číslice 1 – 10, sčítání - odčítání

      - číslice 11 - 15

M – násobilka, dělení se zbytkem v oboru m. násobilky,

      -  sčítání – odčítání s přechodem více číslic přes základ v oboru do 10 000

      - římské číslice – identifikace zápisu čísel římskými číslicemi

      -   G – opakování - základní geometrické útvary: popis

      -  vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do lisů)

      - u přeložených listů opisovat příklady do sešitů (datum)

P – rostliny – kořen a stonek bylin a dřevin

   - stavba, druhy, význam

Ov – Region – region Most - orientace v problematice – okolí bydliště, 

       - shrnutí tématu - práce s  pracovním listem

FYZIKA
Třecí síla- smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi. Vypište si jen zvýrazněné pasáže a především si látku nahlas přečtěte, můžete 2x. Do sešitu dále nakreslete obrázky ze strany 42 a 43. Tentokrát žádné otázky ani odpovědi!
• Učebnice str. 42- 44
https://www.youtube.com/watch?v=0CChJE9TVQk 
Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Dějepis 6.A,B Řecko. Najdi na internetu čt1-iVysílání- do vyhledávače zadej Řecko a pak si pusť : 1. Cestománie - Řecko
2. Svědkové času - Starověké Řecko