Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

9.B

Milí budoucí studenti,

chválím Vás za práci a přidávám další zadání. Opět platí, že buď nafotíte a pošlete přes WhatsApp, e-mail 9bspecmo@seznam.cz nebo doneste osobně vypracované mě do školy. Takže se budu těšit!

 

MATEMATIKA

Měřítko plánu a mapy- jedná se o strojírenské výkresy, stavitelské výkresy a mapy. Pokuste se ve výkresech zorientovat a načrtněte obyčejnou tužkou podle ruky výkres ze strany 30. To je zatím vše z matematiky

·        učebnice str. 30- 31

 

MATEMATIKA- Geometrie

Objemy těles- objem kvádru. Tento týden vypočítejte pomocí kalkulačky úlohy 1, 2, 3.

·       učebnice str. 78

 

ČESKÝ JAZYK

Opakování- předpona(od-, za-, na-, roz-, u-), přípona, slova se skupinami bě- bje, vě- vje, mě- mně

·       Učebnice str. 18- cvičení 17- a,b,c; 18, 19, 20, 21

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Tématem pro tento týden je: Naše očekávání sny a plány, proto se prosím zamyslete nad vlastními životy a napište mi na jednu stránku do sešitu zamyšlení na toto téma.

 

ZEMĚPIS

Severní část Jižní Ameriky- státy, krajina a pohoří, zemědělství, nerostné bohatství a obyvatelstvo. Kdo byl Vojtěch Frič?

·       Učebnice str. 42- 43

https://www.youtube.com/watch?v=Z53DNWad7Aw

 

PŘÍRODOPIS

Voda a půda- napište si do sešitu nejdůležitější informace a nakreslete pěkný obrázek.

·       Učebnice str. 74- 76

https://www.youtube.com/watch?v=1rLFm24HNzs

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

 

DĚJEPIS

Zopakujte, jak vzniklo Československo shlédnutím pěkného dokumentu na YouTube. Tentokrát si odpočinete od učebnice.

https://www.youtube.com/watch?v=nr-ddTdG7_E

 

FYZIKA

Sluneční soustava- hlavní složky sluneční soustavy= Planety a hvězdy, vypište si základní a důležité informace a tentokrát si nakreslíte 4 obrázky ze stejné strany, žádné otázky ani odpovědi!

·       Učebnice str. 102

https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE

 

Mějte se krásně a makejte.  Jana Volrábová 😊

 

Německý jazyk:

 

Das Reisen - překlad jed. textů s tématikou cestování

 

Pracovní list - předán pouze osobně

CHEMIE - Prostuduj si následující prezentaci na téma Organické látky:
https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQ22MnXpJQlOqxKelVHeTogB5vEFoYdQz4cww3auqiCR5Q?e=5kSf0A 

Vypracuj následující test na ORGANICKÉ LÁTKY:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMU43Q1M1QlFYVE1NM0M2SEhaUTBQWTZZNi4u 
Zdraví Rak Petr 🙂