Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

4.AS

Díl I.

Čtení

Jarka - obrázkové rébusy (doplňování). Pracovní listy předány matce.

Šimon - globální čtení (přiřazování slov k obrázkům). Pracovní listy předány otci.

David -  přiřazování slov k obrázkům. Pracovní listy poslány do OCS.

Počty a psaní

Jarka - pracovní listy předány matce.

Šimon - pracovní listy předány otci.

David - pracovní listy předány do OCS.   

Řečová výchova

Gymnastika mluvidel

•Rozkmitání rtů (frkáme jako kůň).

•Prskání (jako když startuje auto).

•Nafukování tváří - obě najednou, střídavě jednu a druhou tvář (spolkli jsme balónek).

•Mimika obličeje (hra na zrcadlo, dítě opakuje mimiku v obličeji po učiteli).

•Čištění zubů jazykem.

•Mlaskání jazykem (jako když běží kůň).

•Olizování rtů (máme rty od čokolády).

•Vysunování/vyplazování jazyka (jako čert).

Pracovní výchova 

Trénujte zavozování tkaniček (alespoň zkoušejte uzel). 

Prvouka 

Zopakujte si dopravní prostředky.

https://www.youtube.com/…tNk 

Hudební výchova

Poslechni si písničku o semaforu.

https://www.youtube.com/…UsU 

Výtvarná výchova 

Nakresli nebo vybarvi semafor.

Díl  II.

Dopravní prostředky 

https://www.youtube.com/…tNk 

- na procházce pozoruj dopravní prostředky. Ukaž mamince auto, kolo, autobus..... , ukažte si červené auto, žluté auto....

Rodiče ti zapnou toto video a ty se pokus určit podle zvuku dopravní prostředek.

https://www.youtube.com/…pIA 

Dalším úkolem je napodobit  zvuky dopravních prostředků. Nejdříve si ale procvičte mluvidla.

Gymnastika mluvidel

•Rozkmitání rtů (frkáme jako kůň).

•Prskání (jako když startuje auto).

•Nafukování tváří - obě najednou, střídavě jednu a druhou tvář (spolkli jsme balónek).

•Mimika obličeje (hra na zrcadlo, dítě opakuje mimiku v obličeji po učiteli).

•Čištění zubů jazykem.

•Mlaskání jazykem (jako když běží kůň).

•Olizování rtů (máme rty od čokolády).

•Vysunování/vyplazování jazyka (jako čert).