Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

5.AS

Vážení rodiče, milé děti. Tento týden Vás čekají tyto úkoly. 

Čtení a psaní – v prvním pracovním listu přečtěte slova hůlkovým písmem, napište je do křížovky a přepište tajenku do volných políček. Psacím písmem nacvičíme písmena O a R.

Počty – v pracovním listu porovnejte číslice a zakroužkujte dle vzoru správnou možnost větší - menší.

Prvouka – v pracovním listu přečtěte a pojmenujte části jablka. Vystřihněte slova pod obrázkem a nalepte do správných okének.

Řečová výchova – v pracovním listu si děti prohlédnou obrázek pokoje, pak obrázek zakryjí a pokusí se odpovědět na otázky, které jim rodiče přečtou.

Tělesná a Hudební výchova – cvičte a protahujte svá těla. U cvičení si zpívejte písničky, které máte nejraději.

Výtvarná výchova –  v pracovních listech namaluj obrázky podle návodu. 

Pracovní výchova – máte rádi pomazánky? Doma si s maminkou můžete připravit jednoduchou pomazánku. Dobrou chuť.

Všechny pracovní listy zašlu opět rodičům e-mailem.

Chválíme pilné žáčky a děkujeme rodičům za trpělivost. Moc se na Vás těšíme!

Ilona Kocourková a Petruška Nováková.