Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

7.AS

Stále platí: posílejte fotky, videa a zprávičky, od někoho mám velmi málo informací o tom, jak se učíte! Kdo potřebuje vytisknout další pracovní listy, napište mi zprávu a domluvíme se na předání. Už nám zbývají poslední tři týdny konce školního roku, tak ještě vydržte!

ČTENÍ - VŠICHNI

1.Nejdříve si zopakujeme a procvičíme schopnost rytmicky členit slova na slabiky.

•Zkoušíme vytleskávat různá slova na slabiky.

•Vytleskáváme slova na slabiky a počítáme počet slabik. Dáváme slova do skupin podle toho, kolik obsahují slabik.

•Zobrazujeme počet slabik vedle obrázků tečkami (můžete využít časopisy, letáky). Kdo zvládne, můžete mu napsat slova – dítě si přečte a zapíše počet.

•Říkáme slovo po slabikách a dítě se snaží rozpoznat, o jaké slovo jde. 

•Vytleskáváme jednoduchá říkadla, básničky, písničky.

•Na jakou slabiku slovo začíná?

•Vymýšlíme slova na danou slabiku.

•Řadíme slova do skupin podle toho, na jakou slabiku začínají.

2.Procvičíme si schopnost slyšet jednotlivé hlásky. 

•Řadíme slova do skupin podle první hlásky ve slově.

•Hledáme slova na určitou hlásku.

•Učíme se rozeznávat hlásku na konci slova.

•Pokud dítě výše uvedené úkoly dobře zvládá, můžeme hrát slovní fotbal.

•Říkáme slovo po hláskách a dítě se snaží rozpoznat, o jaké slovo jde (L – E – S, S – T – R – O – M). 

•Spojování hlásek do slabik a naopak.

PSANÍ - VŠICHNI

Napiš své jméno a adresu.

POČTY - VŠICHNI

Procvičíme geometrické tvary a prostorová tělesa.

1.Pexeso – barvy a tvary http://matematika.hrou.cz/c/geometrie/pexeso-zakladni-barvy-a-tvary-1 

2.Vyber jen kruhy a trojúhelníky http://matematika.hrou.cz/c/geometrie/vyber-trojuhelniky-a-kruhy 

3.Vyber jen obdélníky a čtverce http://matematika.hrou.cz/c/geometrie/vyber-ctverce-a-obdelniky 

4.Pexeso – tělesa a barvy http://matematika.hrou.cz/c/geometrie/pexeso-zakladni-barvy-a-telesa 

5.Vyber jen krychle a kvádry http://matematika.hrou.cz/c/geometrie/vyber-krychle-a-kvadry 

6.Vyber jen krychle a koule http://matematika.hrou.cz/c/geometrie/vyber-krychle-a-koule 

7.Vyber jen koule a válce http://matematika.hrou.cz/c/geometrie/vyber-valce-a-koule 

PŘÍRODOPIS 

1.Zopakujeme si kulturní a přírodní zajímavosti z našeho regionu.

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3501ed45c379238f&page=view&resid=3501ED45C379238F!4268&parId=3501ED45C379238F!2073&app=PowerPoint 

2.Nakresli mi rozdíl, jak vypadá město a jak vesnice.

ŘEČOVÁ VÝCHOVA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Koukni se na tento pořad https://www.youtube.com/watch?v=YyljnioFpOY&list=PLuHHs2HmROkjKqDX0YMNaItJQ3bfBkvNY 

O jakém písmenku pořad je? Napiš nebo nakresli obrázky alespoň 4 slov, která na toto písmenko začínají.

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vyzkoušejte si Cup song. Připravte si kelímky (ne skleničky!) a jdeme na to. Ve videu sice paní mluví anglicky, ale když se budete pozorně koukat, určitě se vám hra na kelímek podaří. Pokud vám rytmus podle videa nepůjde, zkuste si vymyslet svůj vlastní rytmus. Uspořádejte domácí soutěž, komu to půjde nejlépe.

https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I 

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 

Dnes se budeme zabývat tříděním odpadu. Z letáků si vystřihni obrázky věcí z plastu, papíru a skla. Nakresli si na papír žlutý, zelený a modrý kontejner (nebo vystřihni z barevného papíru) a na něj nalep jen ten odpad, který se do něj hází. Námět, jak na to, najdete třeba tady: http://materiales-infantil.blogspot.com/2018/05/reciclaje.html?m=1 . Pokud si nevíte rady, co kam patří, tady https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo  máte nápovědu.

A ještě úkol od paní učitelky Ivany Jelínkové - OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zdraví x nemoc

Ještě naposledy si zopakujte:

- co je to nemoc,

- jak se správně chovat při nemoci

- jak se správně stravovat 

- co správného dělat pro své zdraví    

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/21936 

Myslím na vás. Vaše paní učitelka Lenka Jelínková