Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

1.A

Zdravím prvňáčky a rodiče, 

Čj

V čítance na str. 87 - 92 pokračujeme  ve čtení slabik (já, ju, jí, jo),  slov (jí, jíme, jíte, myje, já, jáma, u jámy).

V písance pokračujte na str. 90 - 92 opisem a přepisem slabik (ji, jí, ju, jo, ja, je), přepisem slabik mé, la, tu, jo a opisem slov mo, je, moje, jí, me, jíme, li, jeli, lije.

Nezapomeňte si rozcvičit ruce, než začnete psát:-). 

M

Tento týden začneme opakovat vše, co jsme se v 1. třídě naučili. Počítáme do 5. Sčítáme, odčítáme, porovnáváme, rozkládáme a orientujeme se v číselné řadě. Pracujte v pracovním sešitě na str. 112-117.

ČaS

Stále platí úkoly z minulého týdne. Přidáme si sklizeň obilí. Až pojedete s rodiči na výlet, všímejte si, jestli jedete okolo pole. Pozorujte co na poli roste, jaké práce na poli probíhají a jaké stroje můžete vidět. Z obilí se ve mlýně mele mouka, kterou máte všichni doma. Ze školy víte, co se z mouky vyrábí. Nakreslete obrázek s nějakými výrobky z mouky. 

Prosím, rodiče, aby ve dnech  od 12. 6. do 16. 6. vrátili do školy čítanku. Děti dostanou ke čtení pracovní listy.

Dejte na sebe pozor, vaše paní učitelka Prokopová