Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

3.A

Milí žáci, začínáme opakovat učivo probrané za celý školní rok.

Matematika - v učebnici na straně 60-61 máte příklady, které byste měli zvládnout tento školní rok. Budete procvičovat sčítání a odčítání v oboru 0-20 a násobení a dělení číslem dva. Dále byste měli zvládnout počítání po desítkách do sta. Na začátku příštího školního roku budeme všechno opakovat.

Český jazyk - čtení textu v učebnici na straně 102-103. Čteme plynule po slabikách. Básničky a říkadla na straně 103 přepište do cvičného sešitu.

Člověk a společnost - charakteristické znaky léta - pracovní list na straně 46 a 47. Opakujte si části lidského těla.

Vaše třídní učitelka Simona Průšová