Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

6.B

Vyzývám zástupce žáků, kteří si ještě nevyzvedli prospěch za 3. čtvrtletí (období únor a březen), aby se dostavili do školy, kde jim bude předán 

Několik žáků si nevyzvedlo novou práci!

Pokud vám není nějaká látka jasná, dostavte se do školy, bezpečně probereme osobně.

Čj -  opakování učiva ročníku

      - pravopis slov- vypracovat do sešitů vždy jedno cvičení z prac. listu (psát datum)

     - opis textu – správný tvar a velikost psací formy písmen 

     - slohová výchova – komunikace – zapsání hodnocení vlastní práce (daného článku v mluvnici)

     - literární výchova – reprodukce článku místního tisku (Mostecký deník, e - mostecko) – zapsat na  

                                         papír

Nj – opakování - fixace slovní zásoby probraných témat – rodina, škola, bydlení

      - člen a první písmeno podstatného jména

      - jednoduché rozhovory

     - číslice 1 – 10, sčítání - odčítání

      - číslice 11 - 15

M – opakování násobilka, dělení a dělení se zbytkem v oboru m. násobilky,

      -  sčítání – odčítání s přechodem více číslic přes základ v oboru do 10 000

      -   G – opakování - základní geometrické útvary: popis

      -  vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do lisů)

      - u přeložených listů opisovat příklady do sešitů (datum)

P – rostliny – květ bylin a dřevin

   - stavba, druhy, význam

Ov – občanská výchova v praxi 

       - zapsání názvu institucí našeho města a jejich adres (při procházce)

FYZIKA

Tlak- tlaková síla, jednotky tlaku- přečtěte si a napište pouze modrý odstavec. Nakreslete obrázky. 

•Učebnice str. 46- 47

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Dějepis 6.A,B  

Najdi na internetu čt1-iVysílání- do vyhledávače zadej : 1. Erupce na Slunci a vznik Země

2. Proč vzniká zemětřesení

Podívej se na pořad