Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

7.B

Milí sedmáci. Již se blížíme ke konci 2. pololetí, proto byste všichni měli donést vypracované úkoly a učivo do školy. Všichni, co máte doma učebnice, přijďte je tento týden vrátit!!!

Český jazyk:

JV – podmět a přísudek – základní skladební dvojice (shoda přísudku s podmětem) – uč. str. 62, 63/2, 3, 4, 5

KaSv – slova stejného a podobného významu (synonyma) - PL

LV – „Příběh“ – vlastní tvorba (napište mi nějaký zážitek, který jste někdy prožili)

Matematika:

A – opakování – sčítání, odčítání, násobení, dělení – uč. str. 53/2, 3, 4, 5

G – obvod čtverce – uč. str. 78 – 79 

Německý jazyk: Der Sport – opakování slovíček, číslice do 30 – PL

Dějepis: Období renesance – výpisky budou k dispozici osobně

Občanská výchova: Souhrnné opakování – odpovědnost rodičů za výchovu, děti bez rodiny, vtah k postiženým lidem

Přírodopis: Chráněné rostliny naší přírody (uč. str. 61 – 62)

Jedovaté rostliny - Léčivé rostliny - výpisky k dispozici osobně ve škole

Škodlivost nadměrného hluku, jak se chránit před hlukem, jednotka hlasitosti- zopakujte si!

·Učebnice str.46- 47 https://www.youtube.com/watch?v=GZufWFfeH7Q 

 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

ZEMĚPIS -  Podívej se na prezentaci o Olomouckém kraji

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EWWTZE9e8DhJpWlaf9ZOMSkBDlh2aOxXn6idpDf0H2B8FA?e=wPCLgJ 

Vypracuj test na Olomoucký kraj

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1URUdSOTIyMFZHNEs4VFVGQzJBV0VWN1RaQy4u 

 

Zdraví Rak Petr 🙂