Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

8.A

Další učivo!

Důležité upozornění v týdnu od 15. června budu od vás vybírat vypracované úkoly, to znamená zadané pracovní listy (všechny ČJ, M, OV, P, D), pracovní sešit z matematiky a sešit, ve kterém máte vypracovaná cvičení. To vše bude důležité pro vaši známku na vysvědčení. Také budu vybírat učebnice M, ČJ, ČÍTANKA, F a další, pokud je máte doma. Učebnice zkontrolujte, zalepte, vygumujte.

ČJ – opakování UČEBNICE 55/9, 56/12,13,14

ČÍTANKA – FIDLOVAČKA str. 51 až 53

Význam slova fidlovačka = tradiční slavnost pražských ševců a jmenuje se tak i divadelní hra.

Odpovědi napiš do sešitu: 1. Kdy se příběh odehrával? 2. Jak se celým jménem jmenuje autor divadelní hry Josef Kajetán …………….? 3. Napiš název divadla, kde se odehrála premiéra Fidlovačky. 4 Napiš název písně, která v této hře poprvé zazněla.

M - -  NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Násobení desetinného čísla číslem desetinným: 0,4 . 0,3 = 0,12 POSTUP POČÍTÁNÍ: 1. Vynásob obě čísla a nevšímej si desetinné čárky  4 . 3 = 12   2. Spočítej dohromady počet desetinných míst v obou číslech: 0,4 číslo má jedno desetinné místo a 0,3 číslo má jedno desetinné místo, dohromady dvě desetinná místa 3. Výsledek tedy musí mít dvě desetinná místa, dopiš nulu a udělej desetinnou čárku 0,12. 

0,9 .0,3 = 0,270,09 . 0,7 = 0,0630,009 . 0,2 = 0,0018

3,5 . 0,2 = 0,70 0,35 . 0,2 = 0,0700,035 . 0,2 = 0,0070

4,1 . 0,5 = 2,050,41 . 0,5 = 0,2050,041 . 0,5 = 0,0205

PRACOVNÍ LIST, UČEBNICE 44/3,5 Příklady napiš pod sebou. 45/8,9 PS 25/1,2,3

NJ – opakování slovíček z pořadu I-VYSÍLÁNÍ  NĚMČINA S MITZI A MAUS si hrají na nakupování Ich kaufe ein = Nakupuji, Was vünschen Sie? = Co si přejete?, Ich zahle = Platím, Ich nehme = Vezmu si, Du nimmst = Vezmeš si, der Supermarkt = supermarket, alles = všechno, Was? = Co?, schön = pěkný

Zkoušej porozumět rozhovorům v pořadu.

P – ONEMOCNĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

Klíšťový zánět mozku – přenos z klíšťat, záněty mozkových a míšních obalů – bakterie meningokok, lymfská borelióza – přenos z klíšťat, poranění míchy – nebezpečí ochrnutí, úrazy a otřesy mozku

SMYSLOVÉ ORGÁNY A SMYSLY – přijímají informace z okolí a předávají je nervové soustavě

Najdi na youtube BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT díl 10 – OKO, díl 11 – UCHO

D – ČESKÁ KULTURA KONCEM 19. STOLETÍ – dochází k rozvoji českého školství, vědy, literatury, umění

1.SPISOVATELÉ – Alois Jirásek, Jan Neruda, Svatopluk Čech

2.NOVINY – Národní listy

3.ORGANIZACE SOKOL – rozvoj kultury a tělovýchovy

4.MALÍŘ – Mikoláš Aleš, SOCHAŘ – Josef Václav Myslbek

5.Otevření NÁRODNÍHO DIVADLA

OV – OCHRANA OSOB ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ – Integrovaný záchranný systém = hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba, policie, armáda, městská policie, havarijní služba

TELEFONNÍ ČÍSLA

1.Integrovaný záchranný systém 112

2.Hasiči 150

3.Zdravotnická záchranná služba 155

4.Policie 158

5.Městská policie 156

FYZIKA

Tepelné jevy- přeměny skupenství, tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, var- přečtěte si a napište jednoduché výpisky

•Učebnice str. 88- 89 - https://www.youtube.com/watch?v=_cbiDpu-ZhU 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊