Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

9.A

Zdravím všechny žáky naší třídy a zasílám nové úkoly pro tento týden. V některých předmětech už máme splněno, takže budeme pouze opakovat. A věřím, že to všechno zvládnete. Chválím většinu žáků, že svědomitě plní zadané úkoly, ale jsou i tací, kteří zatím tomu moc nedali. 

ČESKÝ JAZYK: OPAKOVÁNÍ – PODSTATNÁ JMÉNA, TVORBA PODSTATNÝCH JMEN Z PŘÍDAVNÝCH JMEN A SLOVES

Uč. str. 23/cv. 1 a cv. 2 do ŠS napiš slovo z učebnice a vedle napiš toto slovo jako podstatné jméno

SLOH: napiš svůj životopis

LV: (literární výchova): přečti si na internetu nebo v časopisu nějaký zajímavý článek a pokus se obsah říct kamarádovi vlastními slovy

MATEMATIKA: OPAKOVÁNÍ – POČETNÍ VÝKONY S PŘIROZENÝMI ČÍSLY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ

Uč. str. 43/ cv. 1- do ŠS písemně, tj. pod sebe, sečti 

Uč. str. 43/ cv. 2 – písemné odčítání

Uč. str. 43/ cv. 3 – písemné sčítání

DĚJEPIS: OPAKOVÁNÍ – novodobé dějiny 

Uč. str. 65 – přečti si článek a prohlédni si obrázky

https://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/po-stopach-sametove-revoluce-1-narodni-trida 

https://www.youtube.com/watch?v=Vy5JyGzmhNA 

ZEMĚPIS: POLÁRNÍ OBLASTI – ARKTIDA A ANTARKTIDA

Uč. str. 50 – 51 - přečtěte si , udělejte stručné výpisky a písemně odpovězte na otázky ve žlutém rámečku na str. 51

https://www.okruzni-plavby.cz/destinace/arktida-antarktida/ 

https://budejovice.rozhlas.cz/obrazem-jaka-zvirata-a-rostliny-potkate-v-arktide-nase-redaktorka-uz-videla-i-7048094 

PŘÍRODOPIS: LIDÉ A PROSTŘEDÍ – VODA, PŮDA, LESY

Uč. str. 74 – 76 přečtěte si a vypracujte do sešitu výpisky

https://voda235.webnode.cz/voda/ 

https://pravdaovode.cz/novinky/puda-je-vlastne-prehrada/ 

OBČANSKÁ VÝCHOVA: OPAKOVÁNÍ – MOŽNOSTI BUDOUCNOSTI ŽÁKŮ UKONČUJÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKU

ÚKOL: Zamyslete se nad tím, jaké možnosti v budoucnosti budete mít, když teď ukončujete základní školní docházku. Jak si představujete vlastní budoucnost v pracovní oblasti?

 A i nadále sledujte vysílání:

ČT edu — Česká televize        UčíTelka — Česká televize      Čt odpoledka

Všechny moc zdravím, v případě nejasností mě kontaktujte. Jsme ve spojení přes Messenger. Sledujte školní webové stránky www.specmo.cz 

Vaše učitelka Erika Bednárová

FYZIKA

Sluneční soustava- hlavní složky sluneční soustavy= Měsíc, vypište si základní informace a nakreslete obrázky!

•Učebnice str. 100- 101 - https://www.youtube.com/watch?v=YOxc4RuTzJ8 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

CHEMIE - Prostuduj si následující prezentaci na téma Organické látky - ALKOHOLY:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQESs2neFI9JjN-BBLVGCp0BcFVPNac5cyTals_fz8F1HA?e=2JiCcn 

Vypracuj následující test na ORGANICKÉ LÁTKY - ALKOHOLY:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UNFpJQ1FNNlZJWk9PRkxOMDJNN1RPMUJKUy4u 

Zdraví Rak Petr 🙂