Archiv: !

...a školní zahrada vzkvétá

Děkujeme dobrovolníkům z řad pedagogů a asistentů pedagoga

Školní pozemek se rýsuje do krásy.

Děkujeme!

Hana Slapničková, řed. školy