Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

2.BS

TÝDEN 15.6. - 19.6.

Milé děti a rodiče,

Je tu opět další týden a nové úkoly.

Děkuji všem, kteří pravidelně posíláte vyhotovené úkoly, mám velkou radost z toho, jak pracujete J.

Připomínám, že každé dopoledne můžete přijít na konzultaci, vyzvednout si úkoly nebo přijít si pro věci ze třídy.

Paní učitelka Regina Muchnová, Lucka a Danuška

 

ZŠS díl I

ČTENÍ – Napiš s pomocí rodičů alespoň 5 sportů, urči u každého slova počet slabik a barevně vyznač první hlásku ve slově

PSANÍ – grafomotorické cvičení – dráhy běhu sportovců (viz. zaslané úkoly)

POČTY – vymysli 5 příkladů na sčítání a 5 příkladů na odčítání do 10.

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – pusťte si 7. díl logohrátek (hláska R, Ř) a dělejte všechno jako oni:https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

PRVOUKA – Téma: Sporty a volný čas

Podívej se pozorně na následující video: https://www.youtube.com/watch?v=IDRVLyBQEuk

A odpověz na otázky: O jaký sport jde v tomto dílu s Hurvínkem?

                                    Umíš plavat?

                                    Jaké sporty ještě znáš?

                                    Jak ještě jinak můžeme trávit svůj volný čas?

                                    Jak nejraději trávíš svůj volný čas?

HUDEBNÍ VÝCHOVA – poslechni si tuto písničku o sportování

https://www.youtube.com/watch?v=YsTgWrYYUEs

TĚLESNÁ VÝCHOVA – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

zde si vyber rozcvičku a každý den si jednu zacvič

PRACOVNÍ VÝCHOVA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA – vyskládej dráhy sportovců z těstovin, korálků, modelíny nebo jiných drobných předmětů, které máte doma (viz. zaslané úkoly)

 

 

 

 

ZŠS díl II

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – grafomotorické cvičení – obtáhni několikrát dráhy běhu sportovců, střídej pastelky (viz. zaslané úkoly)

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – orientace v prostoru – rodiče ti budou jmenovat předměty, které máš kolem sebe a ty určíš, zda je předmět VPRAVO, VLEVO, PŘED tebou, ZA tebou, NAHOŘE, DOLE

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – pusťte si 7. díl logohrátek (hláska R, Ř) a dělejte všechno jako oni:

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

HUDEBNÍ VÝCHOVA – poslechni si tuto písničku o sportování

https://www.youtube.com/watch?v=YsTgWrYYUEs

POHYBOVÁ VÝCHOVA – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/  zde si vyber rozcvičku a každý den si jednu zacvič

PRACOVNÍ VÝCHOVA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA – vyskládej dráhy sportovců z těstovin, korálků, modelíny nebo jiných drobných předmětů, které máte doma (viz. zaslané úkoly)