Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

5.AS

Pro naši milou třídu 5. AS

Vážení rodiče, milé děti. Tento týden Vás čekají tyto úkoly.

 

Čtení a psaní – v  pracovním listu čtení vystříhejte čtverce s větami, přečtěte text a přiřaďte věty ke správným obrázkům. V tabulce s písmeny najděte slovo TULIPÁN a napište slovo do řádku hůlkovým písmem. Psacím písmem procvičíme písmeno K.

Počty – v pracovním listu spojte číslice od 1 do 14 a napište do řádku co je na obrázku. Ve druhém pracovním listu vystřihněte geometrické tvary a přiřaďte je ke stejným geometrickým tvarům.

Prvouka – Povídejte si s rodiči o počasí a napište námna papír, proč je důležitý déšť?Namalujte, jak venku prší.

Řečová výchova – v pracovním listu, kde spojujete číslice je napsaná krátká básnička o kočičce. Přečtěte si ji a odpovězte na otázky: Jaká očička má kočička? Co dělá kočička celý den? Co dělá kočička v noci?

Tělesná a Hudební výchova – Choďte s rodiči na procházky, proběhněte se parkem a poslouchejte ptáčky, jak krásně zpívají. Zkusíte je napodobit?

Výtvarná výchova a Pracovní výchova  v pracovním listu doplňujte postupně to, co v obrázcích chybí. Obrázky si vybarvěte a zkuste vystřihnout.

 

Všechny pracovní listy zašlu opět rodičům e-mailem.

Chválíme pilné žáčky a děkujeme rodičům za trpělivost. Moc se na Vás těšíme J

Ilona Kocourková a Petruška Nováková.