Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

7.AS

ÚKOLY PRO VII. AS – TÝDEN 15.06. – 19.06.

Hlavní letní prázdniny se blíží mílovými kroky, už klepou na dveře. Vydržte, prosím.

ČTENÍ

VŠICHNI

Vyluštěte hádanky: (kdo si sám nepřečte, pomohou rodiče)

·         Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze.  

·         Uši nemá, slyší to. Ústa nemá, volá to. Co je to?

·         Sedí, sedí na střeše, kouří, ale nekřeše.

·         Jede, jede pán. Dům si nese sám.

·         Žádné nohy, čtyři rohy, vrty sem, vrty tam, z místa přec nikam.

·         Běží to v potoku od roku do roku a vždycky dopředu a nikdy dozadu. Pověz mi, proroku, co je to?

·         Chodí to po dvoře, hned to leží, hned oře.

·         Je malý domeček. Má mnoho koleček a veselý zvoneček.

Řešení hádanek: telefon, klíč, dveře, budík, šnek, voda, prase, komín

POČTY

VŠICHNI

Práce s kalendářem:

·         Vezměte si k ruce kalendář a spočítejte, kolik týdnů a dní zbývá do hlavních prázdnin (od 15. června do 30. června).

·         Má někdo z vašich spolužáků svátek? Kdo a kdy?

A – součet čísel na každém řádku má být 5. Místo ? doplň správné číslo (počítejte s názorem, použijte např.víčka)

1+2+?+1

1+?+1+1

1+1+1+?

L – součet čísel na každém řádku má být 8. Místo ? doplň správné číslo (počítejte s názorem, použijte např.víčka)

3+2+?+1

1+?+2+2

?+1+2+3

D, N, T,J – součet čísel na každém řádku má být 80. Místo ? doplň správné číslo. Výsledek si zkontroluj na kalkulačce.

10+20+?+30

20+40+10+?

30+?+30+10

?+20+30+30

40+10+10+?

 

PŘÍRODOPIS

Zopakuj si pojmy: zeměpisná poloha České republiky, sousední státy a co jsou státní hranice.

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3501ed45c379238f&page=view&resid=3501ED45C379238F!4274&parId=3501ED45C379238F!2073&app=PowerPoint

ŘEČOVÁ VÝCHOVA + PSANÍ

Naučte se básničku z paměti. Básničku opiš. Víš, co znamená slovo „výská“? (kdo neví, maminka ti to určitě vysvětlí).

Červen, to je měsíc v létě,

který teplem zahřeje tě.

V červnu rostou jahody,

koupeme se u vody,

v červnu také končí škola.

Každý školák výská: "Hola!"

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vlčí máky v polích jsou vždycky znamením, že se blíží prázdniny. Zkus takový vlčí mák nakreslit. Budeš potřebovat jen černou a červenou pastelku. Jak na to najdeš tady: http://vytvarne-namety.cz/index.php/96-rostliny/194-vlci-maky

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Český hudební skladatel Bohuslav Martinů složil spoustu krásných hudebních děl. Poslechněte si v animovaném videuhudební báseň Otvírání studánek.

https://www.youtube.com/watch?v=TMEYEs55B4s

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ

Zkuste pomoci mamince v kuchyni a to nejen s mytím nádobí. Určitě se najdou jednoduché práce, které zvládnete i vy. Můžete umýt zeleninu a ovoce, když si přinesete domů nákup, škrábat brambory, loupat cibuli, pomáhat při pečení nějaké dobroty.

A ještě úkol od paní učitelky Ivany Jelínkové - OBČANSKÁ VÝCHOVA

Dnešním tématem je OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

 

·         Utvoř správné dvojice.

158                                         hasiči

112                                         policie

150                                         zdravotnická záchranná služba

155                                         jednotné evropské číslo tísňového volání

 

·         Koho zavoláš? Přiřaď k situacím číslo, které bys vytočil.

požár                                                 __________

úraz                                                   __________

ohrožení majetku                              __________

živelné pohromy  - povodeň              __________

loupež                                               __________

ohrožení zdraví                                 __________

ohrožení bezpečnosti osob              __________

problém s dýcháním                         __________

byl jsem přepaden                             __________

 

Pokud si chcete pracovní list vytisknout, můžete zde: https://uloz.to/file/GfeyjjtEVxQN/mimoradne-udalosti-docx

 

Přeji vám všem krásné dny. Vaše paní učitelka Lenka Jelínková